120. výročie posviacky kostola - pozvánka

24.10.2008

Rímskokatolícka cirkev

farnosť Bratislava - Blumentál

Vás pozýva na slávnostnú sv. omšu pri príležitosti

120. výročia

posviacky farského kostola Nanebovzatia Panny Márie.

Svätá omša bude dňa 28. októbra 2008 o 17.00 hodine

v kostole Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál).

 
Vytlačte si pozvánku: 120. výročie posviacky kostola


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál