Hymnus na výročie posvätenia chrámu

20.10.2008

Otec ľuďom poslal Krista
ako kameň do uhla;
pevne spája obe steny,
stavba na ňom utuhla.
Cirkev sa ho drží pevne,
aby prúdom neuhla.

 
Celé toto sväté mesto,
milé Bohu večnému,
jasá, spieva, chválou horí,
všade šíri ozvenu
i chválospev a korí sa
Bohu trojjedinému.

 
Kto ťa v tomto chráme vzýva,
Bože, tomu milosť daj
a vo svojej veľkej láske
prostredníkov prijímaj,
všetky svoje verné deti
bohato vždy požehnaj.

 
Všetkých, čo sem s vierou vojdú,
vyslyš, Bože láskavý,
nech ich tvoja milosť zdobí
a ku svätým postaví,
aby, prejdúc bránou raja,
večný pokoj dosiahli.

 
Sláva Bohu najvyššiemu,
česť a chvála Synovi,
moc a úcta Presvätému
Duchu Tešiteľovi,
naveky nech znie chvála
najvyššiemu Pánovi. Amen.


Pridané do rubriky hymnus | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 10 v roku 2008. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor.