Oznamy 26. októbra 2008

25.10.2008 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

V utorok slávime slávnosť Výročia posvätenia nášho chrámu, v sobotu slávime slávnosť Všetkých svätých a v nedeľu Spomienku na všetkých verných zosnulých.

 • 2. Divadelné predstavenie

V nedeľu 19. októbra 2008 o 15.00 hod. vás pozývame na divadelné predstavenie s názvom: “Ide o život”, ktoré sa uskutoční v Dome kultúry na Vajnorskej ulici 21. Po predstavení vás pozývame na malé agapé. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčikom prosíme, aby ich priniesli so sebou do Domu kultúry na Vajnorskej ulici.

 • 3. 120. výročie posvätenia chrámu

V utorok 28. októbra 2008 oslávime 120. výročie od posvätenia tohto nášho chrámu. Večer o 17.00 hod. vás pozývame na slávnostnú sv. omšu, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Formánek, generálny vikár, a pozvaní kňazi. V utorok sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer o 17.00 hod.

 • 4. Všetkých svätých

V sobotu 1. novembra 2008 je prikázaný sviatok Všetkých svätých.

Sväté omše budú: ráno o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, a popoludní o 16.30, 18.00 maďarská, a o 19.00 hod. Sv. omša o 12.00 hod. nebude.

 • 5. Dušičková pobožnosť

V sobotu 1. novembra 2008 o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

 • 6. Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

 • 7. Sviečkový sprievod

Fórum života pozýva všetkých na sviečkový sprievod so spomienkou na nenarodené deti, usmrtené umelým potratom, ktoré sa uskutoční v nedeľu 2. novembra 2008 v kostole sv. Ladislava od 17.30 hod.

 • 8. Zbierka na misie

Minulú nedeľu sa konala zbierka na katolícke misie. V našej farnosti sa na tento účel vyzbieralo 43 528,- Sk. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

 • 9. Sviatosť birmovania 2009

Birmovanci, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania v roku 2009 nech sa prihlásia do konca tohto mesiaca vo farskej kancelérii alebo u svojho katechétu. Prípravné stretnutia sa uskutočnia v novembri 2008.

 • 10. Spolok svätého Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha evidovaní na predajni SSV si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD na rok 2009 v predajni Spolku svätého Vojtecha v Bratislave na Kolárskej ulici.

 • 11. Mesačník Blumentál

Pri príležitosti 120. výročia od posvätenia tohto nášho kostola odporúčame do vašej pozornosti aj jubilejné číslo mesačníka Blumentál.

 • 12. Oznamy Charity Blumentál

Oznam sociálnej poradne

Vo štvrtok 30. októbra 2008 z dôvodu dovolenky nebude poskytovať pracovníčka sociálnej poradne počítačové a internetové služby. Za pochopenie ďakujeme.

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 26. októbra a 2. novembra bude klub zatvorený.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál