Oznamy 14. decembra 2008

14.12.2008 Vladimír Sabo

1.  Vianočné spovedanie

Od stredy 17. decembra 2008 začíname spovedať pred vianočnými     sviatkami. Vo všedné dni od 6.30 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do           19.00 hod. Ak je potreba, samozrejme aj dlhšie. Budúcu nedeľu 21.         decembra 2008 popoludní už od 15.00 hod.

2.  Pomazanie chorých

V zmysle nariadenia Ordinariátu v Bratislave zo dňa 1. decembra 2008 môže byť v našom kostole spoločné udeľovanie pomazania chorých len raz v roku. V našej farnosti to bude vždy najbližšia nedeľa po oslave celosvetového Dňa chorých 11. februára. Súkromne kedykoľvek na požiadanie.

3.  Dobrá novina

Záujemcovia, ktorí by chceli prijať koledníkov Dobrej noviny nech sa zapíšu na papier v kostole pri novinách. Koledovať budeme v dňoch 27.12. a 29.12.2008.

Prosíme, aby sa nezapisovali rodiny bývajúce vo vzdialenom okolí našej farnosti (napr. Petržalka, Rača, atď.) Medzi koledníkmi sú aj malé deti, pre ktoré by to bolo príliš náročné. V ostatných farnostiach sú taktiež koledníci Dobrej noviny, ktorí vás radi navštívia.

Ďakujeme za pochopenie.

4.  Zbierka

Budúcu nedeľu 21. decembra 2008 sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

5.  Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 14. 12. 2008 si môžu záujemcovia pozrieť prvý diel videofilmu s názvom Moja misia - 6 dokumentárnych filmov o slovenských misionároch v Juhoafrickej republike, Rumunsku, Bolívii, a v ďalších krajinách. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod. V nedeľu 21.12. a počas sviatkov bude klub zatvorený.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál