Ktosi Ťa volá

4.2.2009 redakcia časopisu

4. ročník stretnutia chlapcov a dievčat (14 rokov a viac) s cieľom spoznať Boží plán vo svojom živote sa uskutoční 28. 2. 2009 v priestoroch kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, Kapitulská 26.

PROGRAM:

7.30 - 9.00 Prezentácia

9.00 - 10.30 Prednáška Max Kašparů

10.30 - 12.30 Práca v skupinkách a plénum

13.00 - 13.45 Obed

14.00 - 14.20 Adorácia

14.30 - 15.30 Svätá omša, hlavný celebrant otec arcibiskup Stanislav Zvolenský

*ponuka*

13.00 - 15.30 Možnosť vyspovedať sa

13.00 - 14.30 Služba ucha
 
Prihlásiť sa môžete do 18. 2. 2009 na adrese ktositavola@gmail.com - v prihláške treba uviesť počet prihlásených (meno, priezvisko, farnosť, vek).
 
Info: Dušan Vilhan SDB, 0904 100 239


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál