Oznamy 1. februára 2009

1.2.2009 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

V pondelok slávime sviatok Obetovania Pána - Hromnice, v utorok spomienku na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, vo štvrtok spomienku na sv. Agátu, pannu a mučenicu a v piatok spomienku na sv. Pavla Mikiho a jeho spoločníkov, mučeníkov.

 • 2. Zbierka pre potreby farnosti

Minulú nedeľu bola pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti.

Na tento účel sa vyzbieralo 1 910,- € = 57 540,- Sk.

Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 3. Obetovanie Pána

V pondelok 2. februára 2009 slávime sviatok Obetovania Pána. Nie je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú o 5.45, 6.30 hod. a 16.30 a 18.00 hod. Pri sv. omšiach o 6.30 hod. a 16.30 hod. budeme požehnávať sviece - hromničky.

 • 4. Deň zasväteného života

V pondelok 2. februára 2009 sa uskutoční stretnutie rehoľníkov a rehoľníc s otcom arcibiskupom Stanislavom pri príležitosti osláv dňa zasväteného života. Sv. omša začne o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

 • 5. Svätoblažejské požehnanie

V utorok 3. februára 2009 pri všetkých sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie.

 • 6. Škola Pavlovho slova

V stredu 4. februára 2009 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina pod vedením otca arcibiskupa uskutoční šieste stretnutie v Škole Pavlovho slova na tému: Spoločnosť, štát a národ u Pavla.

 • 7. Úmysly na marec 2009

V stredu 4. februára 2009 od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na mesiac marec 2009.

 • 8. Deň modlitieb za duchovné povolania

Vo štvrtok 5. februára 2009 je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • 9. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 6. februára 2009 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v obvyklom čase.

 • 10. Fatimská sobota

V sobotu 7. februára 2009 je Fatimská sobota. Sv. omšu o 6.30 hod. a fatimský sv. ruženec povedie P. Bazil Blaho, dominikán a kaplán v Senci.

 • 11. Sviatosť pomazania chorých

Budúcu nedeľu 8. februára 2009 o 15.00 hod. bude mimoriadna sv. omša spojená s udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 14.00 hod. starí a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tento termín nahrádza predvianočné a preveľkonočné pomazanie chorých v našej farnosti.

 • 12. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 8. februára 2009 si môžu záujemcovia pozrieť tretiu, záverečnú časť dokumentárneho filmu s názvom Moja misia III. o pôsobení našich misionárov na Ukrajine, Islande, v Kazachstane a v ďalších krajinách.

V nedeľu 15. februára 2009 pozývame na zaujímavú prednášku o modlitbe posvätného ruženca. Prednáša Mgr. Ladislav Lencz. Prednáška je spojená s premietnutím 15-minútového dokumentu - vystúpenia Ivetky Hudákovej o Litmanovej v ČT1. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

 • 13. Časopis Blumentál

Odporúčame vám nové číslo časopisu Blumentál, ktorý je vám k dispozícii vzadu v kosole alebo pri novinách. V elektronickej podobe ho nájdete na našej webovej stránke www.blumental.sk.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál