Oznamy 8. februára 2009

8.2.2009 Vladimír Sabo

 

  • 1. Liturgický kalendár

V utorok je spomienka na sv. Školastiku, pannu, v stredu je spomienka na Pannu Máriu Lurdskú a v sobotu je sviatok sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy.

 

  • 2. Kňazská rekolekcia

V pondelok 9. februára 2009 vo farnosti Kráľovnej rodiny na Teplickej ul. sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začneme o 9.00 h. vo farskom kostole.

 

  • 3. Prvé výročie vzniku arcidiecézy

V sobotu 14. februára 2009 o 10.00 hod. z príležitosti 1. výročia vzniku arcidiecézy, bude v Katedrále sv. Martina slávená ďakovná sv. omša, na ktorú sme všetci pozvaní.

 

  • 4. Prenájom nebytových priestorov

Ponúkame na prenájom nebytové priestory v budove Cirkevnej strednej odbornej školy na Radlinského ul. 28. Jedná sa o miestnosti o výmere 18 m², 11 m² a 10 m² vhodné na podnikateľské, resp. kancelárske účely. Tieto priestry sú zabezpečené bezpečnostným zariadením a strážené strážnou službou na vrátnici. Kto by mal záujem o prenájom týchto priestorov, nech sa prihlási vo farskej kancelárii.

 

  • 5. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

Upozornenie na zmenu.

Vzhľadom na svätú omšu pre starých a chorých, spojenú s vysluhovaním pomazania chorých, bude klub v nedeľu 8. februára 2009 zatvorený.

Nový termín premietnutia záverečnej časti dokumentárneho filmu s  názvom Moja misia III.   včas oznámime. Ďakujeme za porozumenie.

 

V nedeľu 15. februára 2009 pozývame na veľmi zaujímavú prednášku o modlitbe posvätného ruženca. Prednáša mgr. Ladislav Lencz.

Prednáška je spojená s premietnutím 15-minútového dokumentu - vystúpenia Ivetky Hudákovej o Litmanovej v ČT1.

 

Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

 

Na budúci týždeň v nedeľu 15.2.2009 si budete môcť zakúpiť lístky pri nedeľných omšiach o 7,30, 9,00, 10,30, 12,00. Cena lístka je 17 Eur a viac informácii nájdete na našej farskej stránke www.blumental.sk. Predaj lístkov bude uzatvorený najneskôr 17.2. v utorok, respektíve po vypredaní plánovaného počtu vstupeniek. Dovtedy si ich môžete zakúpiť aj počas týždňa v kancelárii farského úradu.

 

  • 7. Stretnutie

V sobotu 28. februára 2009 sa v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Kapitulskej ulici 26 uskutoční stretnutie KTOSI ŤA VOLÁ 4. ročník stretnutia chlapcov a dievčat od 14 rokov s cieľom spoznať Boží plán vo svojom živote. Hlavným prednášajúcim je stály diakon Max Kašparů. Podrobnejšie informácie o tomto stretnutí nájdete na plagáte vo farskej výveske a na farskej internetovej stránke.

 

  • 8. Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 15. februára 2009 pri všetkých sv. omšiach sa uskutoční pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál