Oznamy 15. marca 2009

16.3.2009 Vladimír Sabo

        1.  Slávnosť sv. Jozefa

Vo štvrtok 19. marca 2009 slávime slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže to nie je prikázaný sviatok, omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod.

        2.  Oznam Arcibiskupského úradu

V súvislosti so zakladaním Katedrálneho speváckeho zboru v Katedrále sv. Martina v Bratislave, Bratislavská arcidiecéza vypisuje konkurz na obsadenie miesta speváka. Konkurz sa uskutoční v priestoroch farského úradu Sv. Martina, Kapitulská ulica č. 9 v Bratislave, v dňoch 17. a 20. marca 2009, vždy od 17.00 do 20.00 a 21. marca v čase od 9.30 do 12.00 hod. Uchádzači budú skúšaní zo schopnosti obsahového stvárnenia spievaného textu a zo spevu z listu. Predpokladané vzdelanie: ZUŠ, Konzervatórium, VŠMU.

3. Oznamy Charity Blumentál

V nedeľu 22. marca 2009 pozývame na zaujímavú prednášku a besedu: Téma: Solidárnosť s chudobnými. Prednáša vdp. ThLic. Daniel Dian. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov

Na sobotu 28. marca 2009 pripravuje Charita Blumentál tradičnú burzu jarného a letného detského a materského oblečenia. Plagátik s podrobnou informáciou  nájdete vo výveske aj na internetovej stránke charity.

   4.  Krížova cesta

V piatky pôstneho obdobia o 17.10 hod. a v nedele o 15.45 hod. sa pravidelne modlievame Krížovú cestu.

   5.  Zbierka pre potreby farnosti

Dnes sa koná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Táto zbierka bude určená na opravu a sanáciu mokrých stien v pastoračnej miestnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál