Oznamy 29. marca 2009

28.3.2009 Vladimír Sabo
  • 1. Návšteva chorých

Od pondelka do stredy Veľkého týždňa je možnosť navštíviť pacientov doma a vyslúžiť im sviatostí. Záujemcov je možné nahlásiť vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

Od stredy 1. apríla 2009 spovedáme denne (okrem nedele) od 5.30 do 8.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod. Samozrejme podľa potreby aj dlhšie. V nedeľu budeme spovedať len dopoludnia medzi sv. omšami, kedy majú prednosť tí, ktorí inokedy nemôžu prísť (starí, chorí, matky s malými deťmi a pod.).

  • 3. Úmysly sv. omší

V stredu 1. apríla 2009 od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na mesiac máj 2009.

  • 4. Škola Pavlovho slova

V stredu 1. apríla 2009 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční ôsme stretnutie v Škole Pavlovho slova na tému: Bláznovstvo kríža a Pavlova sila v slabosti.

  • 5. Pôstna duchovná obnova

V sobotu 4. apríla 2009 o 15.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty TU na Kostolnej ul. 1 (vchod z Primaciálneho námestia) uskutoční duchovná obnova pre manželské páry, ktoré žijú v nesviatostnom manželstve.

  • 6. Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa 5. apríla 2009 je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzaléma oslávime požehnaním retolestí a slávnostným vstupom, ktorý sa sukutoční pri každej sv. omši. Požehnané ratolesti nám budú v našich domovoch pripomínať Kristovo víťazstvo.

  • 7. Taizé večer

Vo štvrtok 2. apríla 2009 sa v našom kostole uskutoční Taize večer. Pripravili si ho mladí zo speváckeho zboru.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál