Oznamy 8. marca 2009

7.3.2009 Vladimír Sabo

  • 1. Pôstna duchovná obnova

V sobotu 4. apríla 2009 o 15.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty TU na Kostolnej ul. 1 (vchod z Primaciálneho námestia) uskutoční duchovná obnova pre manželské páry, ktoré žijú v nesviatostnom manželstve.

  • 2. Oznam Arcibiskupského úradu

V súvislosti so zakladaním Katedrálneho speváckeho zboru v Katedrále sv. Martina v Bratislave, Bratislavská arcidiecéza vypisuje konkurz na obsadenie miesta speváka. Konkurz sa uskutoční v priestoroch farského úradu Sv. Martina, Kapitulská ulica č. 9 v Bratislave, v dňoch 17. a 20. marca 2009, vždy od 17.00 do 20.00 a 21. marca v čase od 9.30 do 12.00 hod. Uchádzači budú skúšaní zo schopnosti obsahového stvárnenia spievaného textu a zo spevu z listu. Predpokladané vzdelanie: ZUŠ, Konzervatórium, VŠMU.

  • 3. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov

Aby si rodičia mohli vopred naplánovať letnú dovolenku, oznamujeme v predstihu termín letného tábora pre deti, ktorý aj v tomto roku organizuje Charita Blumentál. Uskutoční sa v termíne od 4. 7. - 11. 7. 2009 v zariadení školy v prírode v Liptovskej Porúbke. Podrobnejšie budeme včas informovať vo farských oznamoch, vo výveske charity v predsieni kostola aj na internetovej stránke charity.

Ďalší oznam pre rodičov

Na sobotu 28. marca 2009 pripravuje Charita Blumentál tradičnú burzu jarného a letného detského a materského oblečenia. Plagátik s podrobnou informáciou nájdete vo výveske aj na internetovej stránke.

Rozšírenie služieb psychologickej poradne

Charita Blumentál oznamuje, že služby psychologickej poradne, ktoré je možné využívať každý utorok, rozširujeme o ďalší deň a to o stredu. Na tento deň sa však treba vopred telefonicky objednať. Telefónne číslo nájdete vo výveske Charity a tiež na internetovej stránke charity.

  • 4. Krížova cesta

V piatky pôstneho obdobia o 17.10 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. sa pravidelne modlievame Krížovú cestu.

  • 5. Zbierka na Charitu

Minulú nedeľu sa konala zbierka pre potreby katolíckej charity. Na tento účel sa vyzbieralo 1 895,50 € => 57 104,- Sk. Za Vaše milodary: Pán Boh zaplať !

  • 6. Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby farnosti. Táto zbierka bude určená na opravu a sanáciu mokrých stien v pastoračnej miestnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál