Blumentál 2009 číslo 4

1.4.2009 redakcia časopisu

Ročník XX Číslo 4 - Apríl 2009
 
Milostiplné veľkonočné sviatky naplnené Pánovým pokojom všetkým čitateľom, spolupracovníkom a prispievateľom úprimne želá redakcia.
 
Nebojme sa ohlasovať Zmŕtvychvstalého, Daniel Dian
 
Hymnus na posvätné čítanie - Veľký piatok
 
Hosana a ukrižuj, X. Duchoňová
 
Dar najvzácnejší, X. Duchoňová
 
Pokoj vám…, Marián Bér
 
Naša farská univerzita, Daniel Dian
 
Opýtali ste sa, Daniel Dian
 
Nielen o Ivetkinom životnom príbehu, ThDr. Jozef Kováčik
 
Pavlove inšpirácie na post, Táňa Hrašková
 
Napísali ste nám, Viktória
 
Naučme sa čítať, X. Duchoňová


Pridané do rubriky blumentál | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 4 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor.