Naučme sa čítať

1.4.2009 Xénia Duchoňová

Farský list brnianskej farnosti Svätý Jakub uverejnil úryvok z knihy kardinála Špidlíka: Slyšet Boha v ranním vánku o duchovnom čítaní. Pretože aj správne čítanie je umenie, preberáme ho:

Na každom kroku vidíme, ako málo ľudí vie čítať tak, aby z toho mali ozajstný úžitok. Vychovávatelia dobre vedia, že nie je ani také dôležité veľa prečítať, ako to, čo prečítame, dobre „stráviť”. Pokiaľ ide o čítanie kníh s duchovnou tematikou, nájdeme množstvo dobrých rád v spisoch cirkevných otcov. Varujú pred vyhľadávaním „noviniek”. Táto snaha je dobrá pri štúdiu, ale ani tam sa vždy neosvedčuje.

Podľa Svätého Augustína duchovné čítanie má byť ako dobré jedlo. Augustín však s povzdychom dodáva: „Je veľa tých, čo len čítajú, a predsa vstávajú od stola hladní.” Zachytávajú totiž len myšlienky, ktoré ich zaujali svojou novotou, ale nezastavia sa pri tom, čo potrebujú.” Rodrigues sa takýmto čitateľom posmieva, hovorí, že sa podobajú ľuďom, ktorí by chceli jesť len to, čo predtým nikdy nejedli. Takíto ľudia by mohli sedieť pri bohato prestretom stole, a predsa by mohli umrieť hladom.

Svätý Gregor Veľký napomína jedného veľmi aktívneho carihradského lekára, ktorý pozháňal nemalú časť peňazí na vykúpenie mnohých otrokov, ale obsedieť pri knihe nevedel. V knihách len listoval. Načo je také čítanie? Svätý Gregor upozorňuje, že nad jednou stranou dlho presedí ten, kto vie, že s prečítaného bude musieť skladať odpočet.

„Čítaj raz”, píše svätý Efraim, „čítaj druhý-, tretíkrát, opakuj si to, len tak zachytíš zmysel toho, čo je tam napísané”. Svätý Efraim vie, aká deravá je ľudská pamäť - nestačí pochopiť, nestačí si ani zaumieniť, že si prečítané zapamätám, občas si treba niečo aj zapísať. Hovorí: „Keď čítaš, buď ako včielka, ktorá si sadá na kvet, a vždy si odnesie trochu peľu.”

To však predpokladá, že si zvolíme na čítanie naozaj hodnotnú vec. Život je prikrátky na to, aby sme čítali len dobré knihy, musíme si vybrať tie najlepšie, teda tie, v ktorých nájdeme Božiu múdrosť.

A my dodávame, že takou knihou je predovšetkým Sväté písmo, a dobrá duchovná literatúra. Zamyslime sa, čomu dávame prednosť, bulváru či hodnotnej literatúre? Pri dennom čítaní toho, čo nám ponúka naša tlač, ozaj nemusíme postupovať podľa citovaných odporúčaní.

Preložila X. Duchoňová


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 4 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor Béčkari.