Oznamy 13. apríla 2009

14.4.2009 Vladimír Sabo

        1.  Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Na túto nedeľu pripadá aj výročie zvolenia pápeža Benedikta XVI.

        2.  Deviatník k Božiemu milosrdenstvu

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu sa budeme modliť počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 h. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 h.

  • 3. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 19. apríla 2009 pozývame na zaujímavú prednášku a besedu na tému Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorú povedie Mgr. Ladislav Lencz. Klub bude otvorený od 14.30 do 16.30 hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál