Oznamy 19. apríla 2009

19.4.2009 Vladimír Sabo

  • 1. Liturgický kalendár

Vo štvrtok slávime spomienku na sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, v piatok spomienku na sv. Juraja, mučeníka a v sobotu sviatok sv. Marka, evanjelistu.

  • 2. Kňazská rekolekcia

V pondelok 20. apríla 2009 sa v Ktedrále sv. Martina uskutoční pravidelná rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Začneme spoločným slávením sv. omše o 9,00 h.

  • 3. Kňazský pohreb

V utorok 14. apríla 2009 vo veku nedožitých 76. rokov života zomrel vdp. dekan-farár Ján Zabák. Pohrebná sv. omša bude v utorok 21. apríla 2009 o 10,00 h. v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) a o 14,00 h. sa uskutočnia pohrebné obrady vo Veľkom Záluží.

  • 4. Svätá omša z príležitosti zvolenia pápeža Benedikta XVI.

Z príležitosti štvrtého výročia zvolenia Jeho Svätosti pápeža Benedikta XVI. sa v utorok 21. apríla 2009 o 17,00 h. v Katedrále sv. Martina uskutoční slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bude Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup - metropolita.

  • 5. Katechumenát

Dospelí, ktorí ešte neboli pokrstení, a chcú sa stať členmi Kristovej Cirkvi, majú možnosť prihlásiť sa v týchto dňoch do katechumenátu. Prihlasovať sa môžu osobne v kancelárii farského úradu alebo telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu na adrese blumental@blumental.sk

  • 6. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 19. apríla 2009 pozývame na zaujímavú prednášku a besedu na tému Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorú povedie Mgr. Ladislav Lencz. Klub bude otvorený od 14,30 do 16,30 h.

Oznam pre rodičov

Oznamujeme rodičom, že v čakárni kancelárie farského úradu sú k dispozícii prihlášky na detský letný tábor, ktorý organizuje Charita Blumentál v Škole v prírode v Liptovskej Porúbke v termíne od 5. do 11. júla 2009. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity www.charitablumental.sk.

Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 15. mája 2009. Informácie o termíne platenia ako aj ďalšie podrobnosti nájdete včas vo výveske Charity alebo na internetovej stránke.

Pozvánka

Pozývame členov, spolupracovníkov a aktivistov Občianskeho združenia Charita Blumentál na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 23. apríla 2009 o 18,oo h. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

Oznam pre dôchodcov

Charita Blumentál spolu s Rodinou Nepoškvrnenej organizuje na sobotu 2. mája 2009 púť do Šaštína. Prihlásiť sa treba v pondelok 20. apríla 2009 v sociálnej poradni charity na Vazovovej ul. od 9,oo - 11,oo h. Poplatok je 2 eurá. O programe dostanete podrobnú informáciu pri prihlasovaní.

Oznam speváckeho zboru Béčkari
Ak chcete podporiť náš spevácky zbor, môžete mu venovať vaše dve percentá z dane. Bližšie informácie ohľadom poskytnutia dvoch percent nájdete na stránke www.beckari.sk alebo vzadu v kostole. Vopred ďakujeme všetkým darcom. Vaši Béčkari.

  • 7. Zbierka

Budúcu nedeľu 26. apríla 2009 sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať !


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál