Oznamy 26. apríla 2009

26.4.2009 Vladimír Sabo

  • 1. Liturgický kalendár

V stredu slávime sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, spolupatrónky Európy, v piatok spomienku na sv. Jozefa, robotníka a v sobotu spomienku na sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Budúca nedeľa je Štvrtá veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Dobrého Pastiera.

  • 2. Májová pobožnosť

Počas celého mesiaca máj sa budeme po sv. omšiach o 6,30 a 16,30 h. modliť Loretánske litánie.

  • 3. Katechumenát

Dospelí, ktorí ešte neboli pokrstení, a chcú sa stať členmi Kristovej Cirkvi, majú možnosť prihlásiť sa do katechumenátu. Prihlasovať sa môžu v kancelárii farského úradu, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: blumental@blumental.sk.

  • 4. Prvý piatok

V piatok 1. mája 2009 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

  • 5. Fatimská sobota

V sobotu 2. mája 2009 je Prvá sobota v mesiaci alebo Fatimská sobota. Ráno o 6,30 h. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu rozjímavého sv. ruženca. Fatimskú sobotu povedie P. Albert Bak, dominikán z Dunajskej Lužnej.

  • 6. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov

Ako sme už informovali, v čakárni kancelárie farského úradu sú k dispozícii prihlášky na detský letný tábor, ktorý organizuje Charita Blumentál v Škole v prírode v Liptovskej Porúbke v termíne od 5. do 11. júla 2009. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity www.charitablumental.sk. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 15. mája 2009.

Informácie o termíne platenia ako aj ďalšie podrobnosti nájdete včas vo výveske Charity alebo na internetovej stránke.

Prosba

Ešte zostáva niekoľko dní, kedy sa môžete rozhodnúť komu venujete svoje 2 % dve percentá z dane zo mzdy za rok 2008. Ak sa rozhodnete pre Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava, vopred Vám vyslovujeme aj v mene tých, ktorým takto pomôžete v núdzi, úprimnú vďaku. Potrebné tlačivo nájdete tu v kostole a tiež na internetovej stránke Charity.

Oznam speváckeho zboru Béčkari
Ak by ste chceli podporiť náš spevácky zbor, môžete mu venovať dve percenta z dane. Bližšie informácie ohľadom poskytnutia dvoch percent nájdete na stránke speváckeho zboru www.beckari.sk alebo vzadu v kostole. Vopred ďakujeme všetkým darcom. Vaši Béčkari.

  • 7. Zapisovanie úmyslov

Úmysly sv. omší na mesiac jún 2009 budeme zapisovať v krstnej kaplnke v pondelok 4. mája 2009 od 16,00 h.

  • 8. Zbierka

Dnes je pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na seminár. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál