Oznamy 5. apríla 2009

6.4.2009 Vladimír Sabo

l        1.  Návšteva chorých

Od pondelka do stredy je možnosť navštíviť pacientov doma a vyslúžiť im sviatostí. Záujemcov je možné nahlásiť vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

l        2.  Veľkonočné spovedanie

Od pondelka do stredy spovedáme od 5,30 do 8,00 h. a od 15,00 do 19,00 h. Samozrejme podľa potreby aj dlhšie. Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme.

  • 3. Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok o 9,30 h. v Katedrále sv. Martina bude otec arcibiskup so svojim presbytériom sláviť svätú omšu, pri ktorej požehná oleje a posvätí krizmu. Pri tejto sv. omši si kňazi obnovia svoje kňazské sľuby. Večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie.

Program v našom kostole:

- Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere o 18,00 h.

- Adorácia v Getsemanskej záhrade do 21,00 h.

  • 4. Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje od 14. rokov a pôst od 18. do 60. rokov života. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa odporúča až do skončenia Veľkonočnej vigílie.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Krížová cesta o 8,00 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 14,30 h.

- Obrady Veľkého piatku o 15,00 h.

- Poklona pri Božom hrobe do 21,00 h.

  • 5. Veľká (Biela) sobota

Veľká sobota je dňom stíšenia a rozjímania o Pánovom utrpení a smrti, ako i o jeho zostúpení k zosnulým. V našich kostoloch sa vystavujú k úcte symboly Kristovho ukrižovania a koná sa poklona Najsvätejšej sviatosti v Božom hrobe. Kresťania modlitbou a pôstom očakávajú Pánovo zmŕtvychvstanie. Naši katechumeni pri slávení Veľkonočnej vigílie príjmu krst, birmovanie a eucharistiu.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Poklona pri Božom hrobe od 8,00 h. do 18,50 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 18,30 h.

- Veľkonočná vigília o 19,00 h. Prineste si sviečky.

  • 6. Zbierka pri Božom hrobe

Tradičná zbierka pri Božom hrobe na Veľký piatok je určená na pomoc kresťanom vo Svätej zemi.

  • 7. Veľkonočná nedeľa

Na Veľkonočnú nedeľu sväté omše budú ako obvykle. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti o 17,30 h.

  • 8. Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach o 6,00, 7,30, 9,00 a 10,30 h.

  • 9. Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok sväté omše, ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, budú tak ako v nedeľu.

  • 10. Náboženské vysielanie počas Veľkej noci

Veľký piatok - Krížová cesta z Kolosea v Ríme o 21,10 h.

Veľkonočná nedeľa - Veľkonočná sv. omša o 10,30 h.

- Urbi et Orbi o 11,55 h.

Žehnať mesto Rím a svet zvykli pápeži oddávna. V ére technického rozvoja požehnanie začali šíriť najskôr rozhlasom, potom televíziou. Urbi et Orbi dodnes zostalo najsledovanejším rituálom najnovších dejín, ktorý preberá viac ako 60 krajín sveta, vrátane Slovenska. Veľkonočné požehnanie mestu Rímu a svetu udelí pápež Benedikt XVI. v priamom prenose z balkóna Baziliky sv. Petra v Ríme na Veľkonočnú nedeľu. Pri tejto príležitosti môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál