Farské oznamy 31. mája 2009

31.5.2009 Vladimír Sabo

 • 1. Liturgický kalendár

V pondelok slávime spomienku na sv. Justína, mučeníka, v stredu spomienku na sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, v piatok spomienku na sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka a v nedeľu slávnosť Najsvätejšej Trojice.

 • 2. Svätodušný pondelok

V pondelok 1. júna 2009 je Svätodušný pondelok. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5,45 a 6,30 a večer o 16,30 a 18,00 h.

 • 3. Úmysly omší na mesiac júl 2009

V pondelok od 16,00 h. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly omší na mesiac júl 2009.

 • 4. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

 • 5. Škola Pavlovho slova

V stredu 3. júna 2009 sa v Katedrále sv. Martina uskutoční posledné stretnutie v Škole Pavlovho slova. V tomto mesiaci na tému Svedomie a prirodzený zákon podľa Pavla.

 • 6. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 4. júna 2009 je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • 7. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 5. júna 2009 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

 • 8. Fatimská sobota

V sobotu 6. júna 2009 je Prvá sobota v mesiaci alebo Fatimská sobota. Ráno o 6,30 h. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu rozjímavého sv. ruženca. Fatimskú sobotu povedie P. Martin Kolivoška, dominikán z Dunajskej Lužnej.

 • 9. Biskupská konsekrácia

V sobotu 6. júna 2009 o 10,00 h. sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutoční biskupská konsekrácia nového trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka, CSsR. Túto slávnosť odvysiela v priamom prenose aj Slovenská televízia.

 • 10. Zbierka na katolícke masmédiá

Minulú nedeľu sa konala zbierka na katolícke masmédiá. V našej farnosti sa na tento účel vyzbieralo 1268,50 € = 38 215,- Sk. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 11. Púť do Svätej zeme

Farský úrad Blumentál spolu s cestovnou kanceláriou AWERTOUR organizujú púť do Svätej zeme s dp. kaplánom Mariánom Bérom v termíne od 22.9. - 29.9.2009. Ešte je voľných posledných päť miest. Bližšie informácie nájdete na výveske.

 • 12. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov

Oznamujeme rodičom, že poplatok za dieťa do letného detského tábora v Liptovskej Porúbke treba uhradiť v termínoch streda 3. júna 2009 od 17.oo - 19.oo hod. alebo v stredu 10. júna 2009 taktiež od 17.oo - 19.oo hod. Pri platení dostanú rodičia aj podrobnú písomnú informáciu. Zároveň oznamujeme, že vzhľadom na kapacitu zariadenia, môžeme ešte zvýšiť počet detí o 5 - 6, takže ak chcete ešte dieťa prihlásiť, stačí prísť s vyplnenou prihláškou rovno v uvedených termínoch a zároveň zaplatiť poplatok.

Adopcia

V najnovšom čísle nášho farského časopisu ste si iste prečítali, alebo prečítate informácie o malej Terezke z Kene, ktorú si adoptovalo naše farské spoločenstvo. Zároveň je tam prosba, ak sa rozhodnete finančne prispieť, aby ste tak urobili čím skôr, lebo čas na zaplatenie školného je limitovaný. Časopis ešte len vyšiel a my už s radosťou oznamujeme, že vďaka pochopeniu a štedrosti, v krátkom čase sa vyzbierala nielen potrebná suma, t.j. 580 Eur, ktoré sme  29. mája 2009 previedli na účet občianskeho združenia Dobrota sv. Alžbety, ktorá zariadi jej odoslanie pre Terezku, ale okrem tejto sumy, ktorá tvorí poplatok na 1 rok zostalo nám, vďaka toľkej štedrosti ešte 230 eur. Akciu organizačne zabezpečuje blumentálska charita, uvedenú sumu ponecháme na našom účte a v prípade, že sa opäť nazbiera potrebná suma, uzavrieme zmluvu pre Terezku aj na ďalší rok. Na našej vytrvalosti a pochopení záleží ako dlho budeme Terezku podporovať. O všetkom ohľadne Terezky budeme pravidelne informovať.

Ešte raz úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál