Médiá - požehnanie alebo prekliatie?

1.5.2009 Daniel Dian

Voľby - slovo, ktoré fascinuje, slovo, ktoré deprimuje, slovo, ktoré vyvoláva emócie a boj. Slovo, ktoré sa rozhodnutím mení na realitu ovplyvňujúcu náš život. Slovo, ktoré možno, milý čitateľ Blumentálu, z rôznych dôvodov nerád počúvaš, a predsa sa mu nevyhneš. Denne si ním konfrontovaný a musíš ho akceptovať v rozličných formách. Dokonca aj liturgia Katolíckej cirkvi hovorí niečo o voľbe či o voľbách. Boh sám dáva človeku toto právo, keď hovorí: Hľa, dnes som pred teba predložil život a šťastie a smrť, i nešťastie…” (Dt 30, 15). A napokon aj bohoslužba slova siedmej veľkonočnej nedele, ktorou veľkonočné obdobie vstupuje do posledného týždňa, v prvom čítaní hovorí niečo aj o voľbách, o voľbách apoštola, ktorý zaujme miesto po tom nešťastnom apoštolovi, ktorý zlyhal a skončil tragicky (Sk 1, 15 - 17. 20a. 20D - 26).

Je úžasne rozobrať si slovo, ktoré sme počuli. Základom volieb v apoštolskom zbore bolo výslovne to, čo povedal apoštol Peter - podmienka, že to musí byť muž, ktorý bol po celý čas s nami - apoštolmi. A kým išli voliť, modlili sa o dary Ducha Svätého. A to, uznáte, je hodné nasledovania. Boh je vtiahnutý do ľudského konania. Boh je vtiahnutý do záležitosti človeka. Boh nie je vytesnený z verejného života. Naopak, s Bohom sa ráta, a to nie okrajovo, ale podstatne. Apoštoli sa modlia, aby sa vedení Duchom Svätým dobre rozhodli.

Možno ste už vybadali, čo je podstatné pri rozhodovaní nielen v oblasti evanjelizácie, ale aj v oblasti spoločenského života. Mnohí sú doslova znechutení, a ak čo len počujú slovo voľby, sú namrzení a podráždení. Celkom isto sú rozličné vplyvy a dôvody, a jedným z veľmi mocných a vplyvných prostriedkov, ktoré ovplyvňujú naše voľby - rozhodnutia sú spoločenské komunikačné prostriedky - médiá. Práve siedma veľkonočná nedeľa je svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý sa z rozhodnutia Pavla VI. slávi v tento deň už štyridsiaty tretí raz. K tomuto dňu pápeži - Pavol VI., Ján Pavol II. a teraz aj Svätý Otec Benedikt XVI. - vydávajú posolstvo. Tento rok ho pápež pod názvom: Nové technológie, nové vzťahy. Podporovať kultúru rešpektovania, dialógu a priateľstva adresuje najmä mladým.

V posolstve zaznieva jasné „nie” tým, ktorí v digitálnom svete technológií a internetu nachádzajú nenávisť a intoleranciu, alebo ho používajú na ničenie krásy a intimity ľudskej sexuality, na zneužívanie slabých a bezbranných. Na druhej strane Svätý Otec vyzdvihuje tie digitálne siete, ktoré sa usilujú šíriť ľudskú solidaritu, pokoj, spravodlivosť a ľudské práva, a dodáva: Bolo by veľkou škodou pre budúcnosť ľudstva, ak by nové komunikačné nástroje, ktoré umožňujú šíriť informácie a vedomosti takým rapídnym a účinným spôsobom, neboli prístupné aj tým, ktorí sú ekonomicky či sociálne na okraji spoločnosti.

Ako sa však uvádza v posolstve, je tu aj viacero nebezpečenstiev, najmä v prípade tých používateľov internetu, ktorí sa snažia hľadať iba jednoduchých konzumentov na trhu, pričom najmä mladým Svätý Otec odkazuje, že by bolo smutné, ak by sa on-line kamarátstva realizovali na úkor času, ktorý by mali venovať rodine, blízkym a stretnutiam v realite každého dňa, v práci, škole či vo voľnom čase a vystríhal pred tým, aby sa pripojenie na internet stalo posadnutosťou, pretože to môže mať za následok, že človek sa izoluje, pričom to narúša aj formy oddychu, chvíle tichosti a úvah, ktoré sú pre zdravý ľudský rozvoj také dôležité.

Poslednou výzvou v posolstve je výzva mladým katolíkom, aby v digitálnom prostredí svedčili a usilovali sa šíriť slová evanjelia. A tak sa cez toto posolstvo dostávame ta, kde sme začali: Cirkev nás ústami Petra volá vydávať svedectvo založené na odvahe, odhodlaní popasovať sa s nepravdou a zjavovať pravdu napriek tomu, že sme vystavení tlakom zvlášť zo strany médií, ktoré sú v rukách mocných a nie vždy čestných ľudí. Tí často zásadne nerešpektujú normy života, morálky, etiky a náboženstva a pomocou médií chcú ovládnuť ľudí, ktorí majú potom často na svedomí útek človeka nielen od slova voľba, voľby, ale aj od jeho uskutočňovania. Preto je veľmi dôležité vedieť správne narábať s médiami.

Celkom isto si môžeme povedať, že ak Boh do nášho života dal možnosť voľby, dal nám do rúk zodpovednosť za náš život. Zodpovedný človek sa vie správať podľa príkladu spoločenstva Božieho ľudu prvotnej Cirkvi a neuteká pred zodpovednosťou za život a jeho

kvalitu, ale modliac sa pracuje na spoločnom dobre. Daniel Dian


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 5 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor.