Oznamy 10. mája 2009

11.5.2009 Vladimír Sabo

1.  Liturgický kalendár

V stredu slávime spomienku Panny Márie Fatimskej, vo štvrtok sviatok sv. Mateja, apoštola a v sobotu spomienku na sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.

2.  Kňazská rekolekcia

V pondelok 11. mája 2009 sa v saleziánskom kostole na Miletičovej ul.  uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Začneme spoločným slávením sv. omše o 9,00 h.

3. Deň rodiny

V sobotu 16. mája 2009 Vás pozývame k aktívnej účasti na podujatiach pripravovaných ku Dňu rodiny:

1. Kresťanské hnutia a komunity Vás pozývajú na ekumenické stretnutie SPOLOČNE PRE EURÓPU… ÁNO RODINE od 9,00 do 14,00 h. v priestoroch modlitebne Cirkvi bratskej na Cukrovej ulici č. 4

2. Rada pre rodinu KBS, Bratislavská arcidiecéza a Bratislavská eparchia Vás pozývajú na sv. omšu za rodiny o 12,00 h. v Katedrále sv. Martina.

3. Prorodinné občianske združenia Vás pozývajú na verejné podujatia Deň rodiny od 13,00 do 17,00 h. na Námestí SNP v Bratislave. Bližšie informácie www.denrodiny.sk

4. Púť do Svätej zeme

Farský úrad Blumentál spolu s cestovnou kanceláriou AWERTOUR Vás pozývajú na púť do Svätej zeme v termíne od 22.9. - 29.9.2009. Cena: 390,- €. Bližšie informácie nájdete na výveske.

5. Zbierka na seminár

Minulú nedeľu sa uskutočnila zbierka na seminár. V našej farnosti sa na tento účel vyzbieralo 1881,62 € => 56 685,- Sk. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál