Oznamy 16. mája 2009

17.5.2009 Vladimír Sabo

  • 1. Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda budúceho týždňa sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V utorok pri sv. omšiach o 6,30 a 16,30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

2. Prikázaný sviatok

Vo štvrok 21. mája 2009 je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5,45, 6,30 a 10,30 a večer o 16,30,18,00 a 19,00 h. Taktiež sv. omše v stredu o 16,30 a 18,00 h. budú z nasledujúcej slávnosti.

3.  Novéna k Duchu Svätému

V piatok 22. mája 2009 sa začína Novéna k Duchu Svätému.

4. Deň modlitieb za Cirkev v Číne

Svätý Otec Benedikt XVI. vo svojom liste adresovanom katolíkom Čínskej ľudovej republiky vyjadril túžbu, aby sa každoročne 24. máj slávil ako „Deň modlitieb za Cirkev v Číne”. Na základe týchto úmyslov Jeho Svätosti sa v nedeľu 24. mája 2009 duchovne spojíme prostredníctvom modlitieb s katolíkmi v Číne, ktorí toľko trpia pre vieru.

5. Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu, pri príležitosti osláv 43. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov, sa uskutočni zbierka na katolícke masmédiá.

  • 6. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov

Ešte je niekoľko voľných miest do letného detského tábora, ktorý pripravuje Charita Blumentál v termíne od 4. do 11. júla 2009 v zariadení školy v prírode Liptovská Porúbka. Prihlášku nájdete v čakárni kancelárie farského úradu a môžete si ju stiahnuť aj z internetovej stránky charity. Termín odovzdávania prihlášok sme predĺžili do 22. mája. Po tomto dátume oznámime termín, kedy bude potrebné uhradiť za dieťa  poplatok. Platí sa v hotovosti, nakoľko pri platení dostanú rodičia aj podrobnú písomnú informáciu.

Adopcia

Ako sme už informovali, naša farnosť si v rámci „adopcie na diaľku” adoptovala jedno dievčatko - Teresiu, z Kene. Na plagátiku vo výveske ako aj v kostole a na internetovej stránke charity je aj fotografia dievčatka. Ozvali sa nám však z občianskeho združenia Dobrota sv. Alžbety, ktorá túto formu pomoci zabezpečuje a veľmi sa nám ospravedlňujú, že na internetovej stránke k Terezke, priradili omylom fotografiu iného dievčatka a táto sa takto dostala aj na naše plagátiky. Poslali nám novú fotografiu, tentoraz už Terezkinu. Informujeme o tejto malej chybe z toho dôvodu, aby nevznikli pochybnosti a nedorozumenia, keďže na výveske aj na internetovej stránke sme urobili výmenu za správnu fotografiu. Ďakujeme v mene občianskeho združenia Dobrota sv. Alžbety za pochopenie.

Zároveň Vás chceme poinformovať, že k 14. máju 2009 z Vašich milodarov, ktoré prišli na uvedený účet v Slov. sporiteľni, ako aj v hotovosti, odovzdané v kancelárii farského úradu sme mali  k dispozícii sumu 272 Eur. Veríme, že vďaka Vašej ochote a štedrosti sa nám v stanovenom termíne bez problémov podarí uvedenú celkovú sumu 580 Eur nazbierať a odoslať pre našu Terezku. Vopred veľká vďaka.

7. Turíčna vigília

V sobotu 30. mája 2009 o 18,45 h. sa v kostole sv. Rodiny v Petržalke uskutoční Turíčna vigília pod názvom Liturgický večer V. - Jednota s piesňami Taizé. Slávenie bude sprevádzané gregoriánskym chorálom, žalmami, Taizé hudbou a ďalšími spevmi. Kazateľom bude redemptorista páter Michal Zamkovský.

8. Púť do Svätej zeme

Farský úrad Blumentál spolu s cestovnou kanceláriou AWERTOUR Vás pozývajú na púť do Svätej zeme v termíne od 22.9. - 29.9.2009. Bližšie informácie nájdete na výveske.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál