Oznamy 24. mája 2009

23.5.2009 Vladimír Sabo

  • 1. Liturgický kalendár

V utorok slávime spomienku na sv. Filipa Neriho, kňaza a v nedeľu slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

  • 2. Letné kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jednen deň. Obsah letných kántrových dní je: Prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

  • 3. Turíčna vigília

V sobotu 30. mája 2009 o 18,45 h. sa v kostole sv. Rodiny v Petržalke uskutoční Turíčna vigília pod názvom Liturgický večer V. - Jednota s piesňami Taizé. Slávenie bude sprevádzané gregoriánskym chorálom, žalmami, Taizé hudbou a ďalšími spevmi. Kazateľom bude redemptorista páter Michal Zamkovský.

  • 4. Zbierka na katolícke masmédiá

Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

  • 5. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 24. mája 2009 si môžu záujemcovia pozrieť český dokumentárny film Ivetka a hora, s podtitulkom Ako žiť so zjavením, o spirituálnej skúsenosti jednej dievčiny (Ivetky Korčákovej na hore Zvir).

Oznam pre rodičov

Oznamujeme rodičom, že poplatok za dieťa do letného detského tábora v Liptovskej Porúbke treba uhradiť v termínoch streda 3. júna 2009 od 17,00 - 19,00 h. alebo v stredu 10. júna 2009 taktiež od 17,00 - 19,00 h. Pri platení dostanú rodičia aj podrobnú písomnú informáciu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál