Farské oznamy 28. júna 2009

28.6.2009 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

V pondelok slávime slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, vo štvrtok   sviatok Návštevy Panny Márie, v piatok sviatok sv. Tomáša, apoštola         a v nedeľu slávnosť Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov.

 • 2. Prikázaný sviatok

V pondelok 29. 6. 2009 je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú :  5,45, 6,30, 10,30, 16,30, 18,00 a o 19,00 h. V tento deň sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční tradičná zbierka: „Halier sv. Petra”.

 • 3. Ukončenie roku sv. Pavla

V pondelok, na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla a pri príležitosti ukončenia Roku sv. Pavla, bude otec arcibiskup, Stanislav Zvolenský, predsedať svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 17.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 4. Rozlúčka

Od 1. júla 2009 je za farára našej farnosti menovaný vdp. Andrej Fordinál, doterajší farár v Bratislave - Petržalke, za kaplánov dp. Andrej Kalamen, kaplán v Bratislave - Rači a dp. Ján Mária Košč, kaplán v Skalici. Terajší správca farnosti je menovaný za farára vo farnosti Vištuk, dp. kaplán Marián Bér za prefekta v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a dp. kaplán Ján Hreha za kaplána do farnosti Bratislava - Rača. Rozlúčková sv. omša bude v utorok 30. júna 2009 o 6,30 h. Všetkých Vás srdečne pozývame.

 • 5. Letné prázdniny

Počas letných prázdnin sv. omše vo všedné dní budú o 5,45, 6,30 a večer  o 16,30 h. Sv. omše o 18,00 h., okrem soboty, nebudú. Nedeľné sväté omše zostávajú nezmenené.

 • 6. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • 7. Inštalácia nového farára

Vo štvrtok 2. júla 2009 bude mimoriadne sv. omša o 18.00 h., pri ktorej sa uskutoční inštalácia nového farára do jeho úradu. Z tohto dôvodu budeme spovedať od 15.00 h do 17.30, v prípade potreby aj po sv. omši. Všetkých Vás na túto slávnosť srdečne pozývame.

 • 8. Rok kňazov v katedrále sv. Martina

Dňa 2. júla, vo štvrtok, v Katedrále sv. Martina, o 17.00 hod. bude pri príležitosti Roku kňazov, predsedať sv. omši otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

Každý prvý štvrtok v mesiaci, bude bývať v Katedrále sv. Martina sv. omša spojená s adoráciou, ktorej bude predsedať otec arcibiskup.

 • 9. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 3. júla 2009 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

 • 10. Fatimská sobota

V sobotu 4. júla 2009 je Prvá sobota v mesiaci alebo Fatimská sobota.

 • 11. Zbierka

Minulú nedeľu sa konala zbierka pre potreby našej farnosti a nášho kostola. Vyzbieralo sa 2 148,20 € = 64 716,67 Sk. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať.”

 • 12. Bakalársky štúdijný program

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára v akademickom roku 2009/2010 bakalársky študijný program Riadenie cirkevných a neziskových organizácií, externá forma. Absolventi získajú poznatky zo základov riadenia ľudí a organizácií, plánovania, riadenia procesov i financovania cirkevných a neziskových inštitúcií a vzdelanie v hlavných teologických disciplínach. Termín podania prihlášok: do 31.7.2009. Prijímacie konanie sa uskutoční v septembri 2009. Podrobnosti nájdete na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk.

 • 13. Oznamy Charity Blumentál

Oznam sociálnej poradne

Z dôvodu čerpania dovolenky nebude sociálna poradňa poskytovať svoje služby v pondelok od 9.oo - 11.oo hod. a to počas  mesiaca júla. Využívanie počítačových služieb, ktoré poskytuje Charita každý štvrtok bude z dôvodu čerpania dovolenky možné využívať až od septembra 2009. Ďakujeme za pochopenie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál