Kto je kňaz?

1.7.2009

Človek ako každý z nás a predsa iný - čo okom nebadáš. Osobnosť a veľkosť jeho, vznešenosť poslania, tú krásu čistú len zrakom ducha spoznávaš! Kňaz - pastier verný, zverené ovečky na pašu
vodí, za stratenou cez úskalia, strminy, močiarmi sa brodí. Kto pochopí starosť, žiaľ, keď v spleti tŕnia on ju hľadá a zachrániť ju túžobne si žiada. Kňaz - otec láskavý, čo starosť o dietky na plecia berie sám, pre vzrast, duchovný pokrm i nápoj sladký dá nám, na odpustenie našich vín. Ó, jak raní mu srdce, keď syn, dcéra odmieta pokrm - Krista, ba pohŕda ním! Kňaz - radca a tešiteľ, útechu každému vkladá, či mladý je, či hlavu kryje mu už biely srieň, dôveru vlieva biednym deň čo deň. Duša to cíti, u neho pomoc hľadá. Kňaz - prostredník mocný medzi Bohom, Pánom neba, vesmíru a človekom, čo upadol na cestách bludných. Oko mnohokrát bôľom zvlhne a vráska zbrázdi jeho tvár, v bolesti nad hriešnikom, čo zotrval v hriechu, tvrdosti. Kňaz - ako lampa horiaca, čo svieti nám jasným plameňom. Temnou púšťou smädných vodí k božským prameňom. Rukou kňaza dajme sa po ceste šťastia vierou viesť. Otvorme mu srdce v dôvere celé, Boha - Lásku doň chce vniesť.

Našim kňazom k roku kňazov

od nám neznámeho autora


Pridané do rubriky hymnus | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 7 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor Béčkari.