Farské oznamy 5. júla 2009

5.7.2009 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 6. 7. - Sv. Mária Goretti, panny a mučenice

Sobota 11. 7. - Sv. Benedikt, opát a patrón Európy

  • 2. Úmysly sv. omší

V pondelok 6. 7. 2009 sa budú v krstnej kaplnke od 16.00 hod. zapisovať úmysly sv. omší na mesiac august.

  • 3. Časopis Blumentál

Upozorňujeme Vás, že vyšlo nové číslo nášho farského časopisu Blumentál, v ktorom sú uvedené rozhovory s novým pánom farárom a odchádzajúcim kaplánom Mariánom Bérom.

  • 4. Tábor

V tomto týždni sa koná detský letný tábor detí z našej farnosti. Myslite na ne vo svojich modlitbách.

  • 5. Letné prázdniny

Pripomíname, že počas letných prázdnin sv. omše vo všedné dní budú o 5,45, 6,30 a večer  o 16,30 h. Sv. omše o 18,00 h., okrem soboty, nebudú. Nedeľné sväté omše zostávajú nezmenené.

  • 6. Zbierka

Na slávnosť sv. Petra a Pavla sa konala zbierka Halier sv. Petra. Vyzbieralo sa a odviedlo na ABÚ 1.343,22 € = 40.465,85 Sk. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať.”

  • 7. Oznamy Charity Blumentál

Oznam sociálnej poradne

Pracovníčka, ktorá poskytuje počítačové služby vo štvrtok bude z dôvodu dovolenky tieto poskytovať až od septembra. Služby počítača a internetu však môžu záujemcovia naďalej využívať každý utorok v obvyklom čase od 16.30 hod. do  18.oo hod. K dispozícii nebudú iba v utorok v posledný júlový a prvý augustový týždeň.

Informácia - prosba

Sľúbili sme prostredníctvom našej vývesky informovať o stave finančných prostriedkov, ktoré sú určené v rámci „adopcie na diaľku” pre dievčatko Terezku z Kene.

K 2. 7. 2009 je situácia nasledovná:

Ako sme už informovali, už 29. 5. 2009 sme mali z milodarov poslaných na účet a tiež odovzdaných v hotovosti v kancelárii farského úradu takú sumu, že sme k tomuto termínu urobili prevod  stanovených 580 Eur na účet o.z. Dobrota sv. Alžbety s konkrétnym určením pre Teresiu. Na účte nám na tento účel zostalo ešte 160 Eur.

Milodary, vďaka Vašej štedrosti však pribúdajú naďalej a tak k 2. 7 evidujeme (už po zaslaní uvedenej sumy 580 Eur) celkom sumu 1 533 Eur! Tieto finančné prostriedky ponecháme na účte a postupne budeme uhrádzať určenú sumu pre Terezku na ďalšie obdobia. Momentálne máme týmto „rezervu” na viac ako ďalšie dva roky.

Potrebujeme však zabezpečiť finančne aj iné akcie a aktivity, tie ktoré organizuje v rámci svojej činnosti Charita Blumentál,  a tým, že sa darcovia zamerali výlučne na pomoc malej Terezke, značne nám poklesli finančné prostriedky, ktoré nie sú takto „účelovo viazané”. Potrebujeme napr. uhradiť tzv. „venové poistenie”, o ktorom ste tiež informovaní a ktoré platíme na dve deti v detskom domove (18 tis. Sk - 598 Eur ročne), príplatok deťom zo sociálne slabých rodín na letný tábor, ktorý organizujeme aj v tomto roku a ktorý tvorí značnú sumu, nepeňažné sociálne výpomoce a pod.

Obraciame sa preto na Vás, milí dobrodinci s prosbou o pochopenie a štedrosť aj pre tieto naše aktivity, čiže o milodary, ktoré nebudú vyslovene účelovo určené pre Terezku.

Veríme, že aj na tieto účely neochabne Vaša štedrosť za čo vopred vyslovujeme úprimnú vďaku.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál