Farské oznamy 23. augusta 2009

22.8.2009 Andrej Fordinál

1. Liturgický kalendár

Pondelok 24. 8. - Sv. Bartolomeja, apoštola

Utorok 25. 8. - Sv. Ľudovíta

Sv. Jozefa de Calasanz

Štvrtok 27. 8. - Sv. Moniky

Piatok 28. 8. - Sv. Augustína, biskupa a učitaľa Cirkvi

Sobota 29. 8. - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

2. Farská knižnica

Počas mesiaca august je farská knižnica sv. Kataríny zatvorená.

3. Zbierka pre kostolné potreby

Minulú nedeľu sa konala pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti.Vyzbieralo sa 2.903,87 € = 87.842,- Sk. Za vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

4. Oznamy charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov

Na sobotu 12. septembra 2009 pripravuje Charita Blumentál pre dôchodcov púť na sv. Hostýn. Poplatok je 5,00 €. Prihlásiť sa bude možné v pondelok 31. augusta 2009 v sociálnej poradni na Vazovovej 8 od 9.oo - 11.oo hod. Pri prihlasovaní dostanete aj podrobný program púte.  Informáciu nájdete aj vo výveske Charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál