Farské oznamy 6. septembra 2009

5.9.2009 Andrej Fordinál

1. Liturgický kalendár

Pondelok 7. 9. - Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

Utorok 8. 9. - NARODENIE PANNY MÁRIE, SVIATOK

Streda 9. 9. - Sv. Petra Clavera, kňaza

Sobota 12. 9. - Najsvätejšieho mena Panny Márie

2. Mládežnícke sv. omše

Od utorka 8. septembra začínajú po prázdninovej prestávke mládežnícke sv. omše o 18.00 hod.

3. Detské sv. omše

Od budúcej nedele (13. 9. 2009) budú nedeľné sv. omše o 10.30 za účasti detí (detské sv. omše).

4. Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa zahlásiť  v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

5. Časopis Blumentál

Upozorňujeme Vás, že vyšlo nové číslo nášho farského časopisu Blumentál, v ktorom je uvedený aj rozhovor s vdp. Martinom Jarábkom ako i rozhovor Maxa Kašparů na tému psychológ a spovedník.

6. Farská knižnica

Farská knižnica sv. Kataríny po prázdninách opäť začína poskytovať svoje služby vo výpožičných hodinách: (utorok 15.30 - 17.00, streda 8.30 - 10.30, štvrtok 16.00 - 18.00 hod.) Tešíme sa na vašu návštevu.

7. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov

Nakoľko je ešte niekoľko voľných miest na púť na Sv. Hostýn, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. septembra, záujemcovia sa môžu prihlásiť v sociálnej poradni charity na Vazovovej 8, zajtra, v pondelok 7. septembra 2009 od 9.oo - 11.oo hod. Poplatok je 5,00 €.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál