Farské oznamy 15. novembra 2009

14.11.2009 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 16. 11. - Sv. Margity Škótskej

Sv. Gertrúdy, panny

Utorok 17. 11. - Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Streda 18. 11. - Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla

Sobota 21. 11. - Obetovanie Panny Márie

Nedeľa 22. 11. - KRISTA KRÁĽA

2. Podielová kniha SSV

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu Brigita Švédska a DVD s filmom Fatima v predajni SSV.

3. Svätomartinská zbierka

Minulú nedeľu sa konala prvá Svätomartinská zbierka. Vyzbieralo sa a na účet ABÚ sa odviedlo 2.063,07 € (62.152,05 Sk).

4.Večeradlo

V sobotu 21. 11. 2009 sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 uskutoční mariánske večeradlo.

5. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti. Minulý mesiac sme vykonali opravu sociálnych zariadení pri farskej kancelárii, vymenili odkvapový systém na seminárnej miestnosti zo strany farského dvora.

6. Výročie založenia farnosti

Štvrtok 19. 11. 2009 si pripomíname 240. výročie od založenia našej farnosti. Pravidelná štvrtková adorácia bude obetovaná za všetkých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti i za živých i mŕtvych farníkov.

7. Sviatosť birmovania

Tento týždeň žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sv. birmovania v našej farnosti, sa môžu zahlásiť počas úradných hodín v kancelárii Farského úradu.

8. Nedeľa Krista Kráľa

Budúcu nedeľu, ktorá je poslednou nedeľou v cirkevnom roku, bude pobožnosť ku Kristovi Královi po sv. omši, ktorá začína o 16.30 hod.

9. Rodina v súčasnom svete

Teologická fakulta Trnavskej univerzity a Spoločnosť Ježišova organizujú vedeckú konferenciu : „Rodina v súčasnom svete” -formy spirituality katolíkov žijúcich v nesviatostnom manželstve. Bližšie informácie sú na výveske.

10. Koncert pre mladých

V stredu 18.11. o 18.00.hod. v Istropolise sa uskutoční koncert kresťanských zahraničných skupín.Vstupné je zdarma.

11. Oznam charity Blumentál

Pre pracovnú zaneprázdnenosť aktivistu,nebude poskytovať svoje služby počítačová poradňa v utorok a to do konca novembra. Ďakujeme za pochopenie. Tieto služby sú k dispozícii každú stredu /17.30-19.00.hod./ Zároveň je k dispozícii aj sociálne poradenstvo,bezplatný preklad listov, dokumentov a pod. v maďarskom a anglickom jazyku.

Oznam pre rodičov a hlavne deti:

V sobotu 28.11.09 pripravujeme pre deti tradičnú súťaž z náboženskej výchovy, tento raz medzi farnosťami Blumentál, Petržalka-Lúky, Rača a Teplická. Po súťaži bude na sledovať karneval spojený s vyhodnotením najvtipnejšie doma vyrobenej masky, rôzne hry a ďaľšie súťaže. Akcia sa uskutoční v oratótiu u Saleziánov na Miletičovej ul. Začiatok bude o 10.30.hod. S menšími deťmi stačí prísť okolo 12.00.hod. až na karneval. Veríme, že sa deti zúčastnia akcie v hojnom počte. Všetky sú srdečne vítané! Mamičky prosíme,aby ani tento rok nesklamali a prispeli na občerstvenie koláčikmi a inými dobrotami pre deti. Vopred ďakujeme. Podrobnosti nájdete aj vo výveske charity a aj na internetovej stránke charity.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál