Farské oznamy 22. novembra 2009

21.11.2009 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 23. 11. - Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka

Sv. Kolumbána, opáta

Utorok 24. 11. - Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov mučeníkov

Streda 25. 11. - Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

Nedeľa 28. 11. - 1. Adventná nedeľa v roku C

2. Rok kňazov

Vo štvrtok 26. 11. večer o 17.00 hod. vás pozývame na sv. omšu, pri ktorej bude zároveň aj farská duchovná obnova pri príležitosti roka kňazov. Celebrovať ju bude vdp. Pavol Flajžík. Vo štvrtok sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer len o 17.00 hod.

3. Deň otvorených dverí

Vo štvrtok 26. 11. 2009 od 8.00 - 16.00 hod. sa uskutoční Deň otvorených dverí na našej Cirkevnej strednej odbornej škole elektrotechnickej. Všetci ste srdečne pozvaní.

4. Sviatosť birmovania

V piatok 27. 11. sa pri sv. omši o 18.00 hod. a po nej uskutoční prvé stretnutie birmovancov.

5. Koncert Vďaky

Pri príležitosti jubilejného 15. ročníka Dobrej noviny pozývame všetkých sympatizantov Dobrej noviny na KONCERT VĎAKY, ktorý sa koná 28. novembra 2009 o 19.00 vo veľkej sále UPeCe v Bratislave. Podrobnosti nájdete na plagátiku vo výveske pred kostolom.

6. Zbierka pre kostolné potreby

Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná pravidelná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na opravu a výmenu dverí a zámkov v kostole i na farskom úrade.

7. Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa. Pri každej sv. omši budeme požehnávať adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou. Prajeme vám, aby tohtoročné adventné obdobie bolo pre vás a vaše rodiny časom nábožného a radostného očakávania Kristovho príchodu.

8.  Zbierka na charitu

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby katolíckej charity. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

9. Oznamy charity Blumentál

Oznam pre rodičov a hlavne deti:

V sobotu 28.11.09 pripravujeme pre deti tradičnú súťaž z náboženskej výchovy. Po súťaži bude na sledovať karneval spojený s vyhodnotením najvtipnejšie doma vyrobenej masky, rôzne hry a ďaľšie súťaže. Akcia sa uskutoční v oratótiu u Saleziánov na Miletičovej ul. Začiatok bude o 10.30.hod. S menšími deťmi stačí prísť okolo 12.00.hod. až na karneval. Veríme, že sa deti zúčastnia akcie v hojnom počte. Všetky sú srdečne vítané! Mamičky prosíme,aby ani tento rok nesklamali a prispeli na občerstvenie koláčikmi a inými dobrotami pre deti. Vopred ďakujeme. Podrobnosti nájdete aj vo výveske charity a aj na internetovej stránke charity.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál