Farské oznamy 27. decembra 2009

26.12.2009 Andrej Fordinál

1.  Liturgický kalendár

Pondelok 28. 12. - Svätých neviniatok, mučeníkov

Štvrtok 31. 12. - Sv. Silvestra I., pápeža

Piatok 1. 1. 2010 - SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

2.  Program na Silvestera

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranné bohoslužby budú v obvyklom čase. Ďakovná sv. omša bude o 17.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus - Teba, Bože, chválime, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na rozhraní rokov 2009/2010 stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

3.  Program na Nový rok 2010

V piatok 1. januára 2010 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus - Príď Duchu Svätý tvorivý, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

4.  Prvý piatok

V piatok 1. januára 2010 je Prvý piatok v mesiaci. Duchovne sme všetci pripravení vianočnou sv. spoveďou. Na Nový rok nespovedáme.

5.  Fatimská sobota

V sobotu 2. januára 2010 je prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. ruženca.

6.  Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2010 budeme zapisovať až v pondelok 4. januára 2010 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

7.  Poďakovanie

Úprimné Pán Boh odplať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave vianočných sviatkov v našom kostole.

8.  Zbierka

Minulú nedeľu sa konala pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti. Vyzbieralo sa 2.205,31 € = 66.637,20 Sk. Za vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál