Farské oznamy 6. decembra 2009

5.12.2009 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 7. 12. - Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Utorok 8. 12. - NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

Piatok 11. 12. - Sv. Damaza I., pápeža

2. Návšteva pacientov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť pacientov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

3. Prikázaný sviatok

V utorok 8. decembra 2009 slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú: 5.45, 6.30, 9.00, 10.30, 16.30, 18.00 a 19.00 hod. Sv.omša o 5.45 hod bude obetovaná za + kňaza Františka Kollára.

4. Zasvätenie mesta Bratislava

V utorok 8. decembra sa v kostole trinitárov na Župnom námestí uskutoční slávnosť Zasvätenia mesta Bratislavy Panne Márii. Sv. omšu o 17.30 hod., spojenú so zasvätením, bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita. Podrobný program nájdete na výveske pri vchode do kostola.

5. Zbierka na charitu

Minulú nedeľu sa konala zbierka pre potreby katolíckej charity. Na tento účel sa v našej farnosti vyzbieralo 1.528,43€ (46.045,50 Sk). Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

6. Zimné kántrové dní

Zimné kántrové dní sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je len jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

7. Dobrá Novina

Srdečne pozývame všetkých koledníkov a priaznivcov Dobrej noviny na sv. omšu, ktorá bude v sobotu 12. decembra o 16.30 hod. v našom kostole. Hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Sv. omša je spojená s vyslaním koledníkov Bratislavskej arcidiecézy. Predtým od 16,00 hod. bude v kostole krátky program pre koledníkov.

8. Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia sv.Rodiny, Gercenova 10 v Petržalke pozýva na Deň otvorených dverí 9.12. od 10.00 - 17.00 hod.

9. Nadácia Matky Terezy

Upozorňujeme vás, že Nadácia Matky Terezy,ktorá rozposiela výzvy na darovanie milodaru, nemá nič spoločné s rehoľou Sestier Matky Terezy.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál