Farské oznamy 10. januára 2010

9.1.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Streda 13. 1. - Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi

  • 2. Kňazská rekolekcia

V pondelok 11. januára sa vo farnosti Najsvätejšej Trojice uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred.

Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole sv. Jána z Mathy (Trojičke).

  • 3. Večeradlo

V sobotu 16. januára sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. uskutoční Mariánske večeradlo.

  • 4. Farský ples

Po sviatkoch sa opäť pokračuje v predaji lístkov na Blumentálsko - Jezuitský ples.

Lístky si budete môcť zakúpiť v nasledovných časoch:

- dnes po doobedňajších svätých omšiach o 7.30, 9.00 a 10.30 v sakristii,

- v pracovných dňoch počas stránkových hodín v kancelárii farského úradu.

Pripomíname, že cena lístka je 20 € a zahŕňa vstupné a konzumné - teplú večeru, studenú večeru, prípitok, víno, káva s dezertom a nealko.

  • 5. Oznamy Charity Blumentál

Klub na Vazovovej 8

V nedeľu 17. 1. 2010 pozývame na prednášku a besedu, kde sa záujemcovia môžu bližšie oboznámiť so spoločenstvom Máriina légia. Prednáša Ing. Jusková. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál