Farské oznamy 17. januára

16.1.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Streda 20. 1. - Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka

Sv. Šebastiána, mučeníka

Štvrtok 21. 1. - Sv. Agnesy, panny a mučenice

Piatok 22. 1. - Sv. Vincenta, diakona a mučeníka

Sobota 23. 1. - Sv. Jána Almužníka, biskupa

  • 2. Modlitby za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

  • 3. Dobrá novina

Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prijali koledníkov a finančne podporili Dobrú novinu. Vykoledovaná suma 775,- € bola poukázaná na účet Dobrej noviny a bude použitá na pomoc pre núdznych v Afrike.

  • 4. Zbierka pre Haiti

V duchovnom spojení so Svätým Otcom Benediktom XVI. a na základe jeho výzvy, Mons. Stanislav Zvolenský - predseda KBS, vyhlásil na budúcu nedeľu 24. januára celoslovenskú finančnú zbierku na pomoc postihnutým na Haiti. Zbierka sa uskutoční vo všetkých katolíckych kostoloch.

  • 5. Lyžovačka

V dňoch od 27. 2. - 6. 3. (jarné prázdniny) vás chceme pozvať na lyžovačku rodín do dediny Huty na Orave. Ubytovanie je zabezpečené v Škole v prírode v Hutách. Na internetovej stránke tejto školy, nájdete fotogalériu i cenník. Bližšie informácie získate u p. kaplána Kalamena, u ktorého sa môžete aj prihlásiť.

  • 4. Blumentálsky ples

Milí blumentálci, chceme sa Vám poďakovať za priazeň, ktorú ste nám preukázali tým, že ste si zakúpili lístky na BLUMENTÁLSKO - JEZUITSKÝ PLES. Dnes po farskej svätej omši (9.00) Vám ponúkame posledné lístky, ktoré sú ešte voľné, kapacita sály je už totiž naplnená. Zároveň Vám oznamujeme, že je to posledný deň predaja lístkov v našej farnosti, predaj je dnešným dňom uzatvorený.

Ako sme avizovali v prvých oznamoch, chceli by sme teraz poprosiť o pomoc naše šikovné blumentálske gazdinky, ktoré by sa chceli zapojiť do plesových príprav.

Pred rokom sa táto aktivita veľmi ujala a vďaka našim šikovným pekárkam si plesajúci pochutili na rôznych dobrotách, suchého slaného a sladkého pečiva.

Tento rok bude plesajúcich dvojnásobný počet a preto budeme radi, keď sa Vás zapojí čim viac.

Napečené dobroty môžete priniesť vo štvrtok a piatok počas stránkových hodín do kancelárie farského úradu.

Vopred Vám ďakujeme a tešíme sa na Vás budúci víkend v sobotu v Inchebe! Vaši béčkari.

  • 5. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 17. 1. 2010 pozývame na prednášku a besedu, kde sa záujemcovia môžu bližšie oboznámiť so spoločenstvom Máriina légia. Prednáša Ing. Jusková. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod

Oznam sociálnej poradne

Charita Blumentál oznamuje, že služby sociálnej poradne rozširuje o doučovanie žiakov a študentov stredných škôl. Možno využiť doučovanie z angličtiny, matematiky a podľa požiadania aj z iných predmetov. Tieto služby poskytujeme od stredy 20. januára 2010 a potom každú stredu, v čase od 17.30 do 19.oo hod. V tomto čase môžte prísť osobne, alebo sa ohlásiť telefonicky. Zároveň pokračuje aj možnosť využívania počítačových služieb v stanovených termínoch.

Podrobnú informáciu ako aj telefonický kontakt nájdete vo výveske charity v predsieni kostola aj na internetovej stránke charity - www.charitablumental.sk


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál