Farské oznamy 3. januára 2010

2.1.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Streda 6. 1. - ZJAVENIE PÁNA

Štvrtok 7. 1. - Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza

Nedeľa 10. 1. - KRST KRISTA PÁNA - koniec vianočného obdobia

  • 2. Sv. omše o 18.00 hod.

V pondelok (4. 1.), štvrtok a piatok (7. a 8. 1.) v tomto týždni nebudú sv. omše o 18.00 hod., nakoľko je prázdninové obdobie.

  • 3. Úmysly

V pondelok 4. januára od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na február.

  • 4. Zjavenie Pána

V stredu 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenie Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu. Posvätenie domov a bytov je možné dohodnúť si osobne s kňazmi, alebo diakonmi.

  • 5. Lectio Divina

V stredu, 6. januára pokračujú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

  • 6. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 7. januára je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude predsedať sv. omši otec arcibiskup, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

  • 7. Petícia

Vzadu v kostole sa nachádzajú petičné hárky proti výstavbe centra zábavy a hazardu Metropolis. Takéto centrum by bolo významným strediskom hazardu v Európe. Predstavuje hrozbu zvýšenej kriminality, drog, prostitúcie, organizovaného zločinu, závislostí a zhoršenia morálneho prostredia na Slovensku. Nechceme z našej vlasti vytvoriť centrum gamblerstva a dopustiť tak rozvrat mnohých rodín.

  • 8. Farský ples

Po sviatkoch sa opäť pokračuje v predaji lístkov na Blumentálsko - Jezuitský ples.

Lístky si budete môcť zakúpiť v naslednových časoch:

- dnes po farskej svätej omši 9.00 v sakristii,

- na slávnosť Zjavenia Pána 6.1.2010 po svätej omši o 9,00 v sakristii,

- budúcu nedeľu 10.1.2010 po doobedňajších svätých omšiach o 7.30, 9.00 a 10.30 v sakristii,

- v pracovných dňoch počas stránkových hodín v kancelárii farského úradu.

Pripomíname, že cena lístka je 20 € a zahŕňa vstupné a konzumné - teplú večeru, studenú večeru, prípitok, víno, káva s dezertom a nealko.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál