Farské oznamy 28. februára

27.2.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Úmysly

V pondelok 1. marca od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na apríl.

  • 2. Zbierka na Charitu

Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Na tento účel sa v našej farnosti vyzbieralo 1.920,72 €. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

  • 3. Sv. omše o 18.00 hod.

V pondelok až štvrtok (1. - 4. 3.) v tomto týždni nebudú sv. omše o 18.00 hod., nakoľko je prázdninové obdobie. V piatok 5. 3. nakoľko je prvý piatok v mesiaci sv. omša bude o 18.00 hod.

  • 4. Lectio Divina

V stredu, 3. marca pokračujú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

  • 5. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 4. marca je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude predsedať sv. omši otec arcibiskup, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

  • 6. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 5. marca je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. V tento deň môžeme v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok.

  • 7. Fatimská sobota

V sobotu 6. marca je Prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. Ruženca.

  • 8. Svetový deň modlitieb

V sobotu 6. marca o 9.00 hod. sa v našom kostole uskutoční Ekumenický deň modlitieb.

  • 9. Kurz základov kresťanstva

Spoločenstvo pri Dóme svätého Martina Vás pozýva na Kurz základov kresťana. Trojmesačný kurz je určený pre každého, kto chce nájsť a budovať osobný vzťah s Ježišom. Stretnutia budú raz do týždňa. Kurz začína 11. marca 2010. Podrobnosti na plagáte na nástenke.

  • 10. Časopis Blumentál

Odporúčame vám nové číslo časopisu Blumentál, v ktorom je rozhovor s vdp. Stanislavom Lieskovským. Časopis je k dispozícii vzadu v kostole. V elektronickej podobe ho nájdete aj na našej webovej stránke www.blumental.sk, kde sú aj aktuálne farské oznamy.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál