Farské oznamy 14. marca

13.3.2010 Andrej Streicher
  • 1. Liturgický kalendár

Piatok 19. 3. - SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

  • 2. Rok kňazov

Vo štvrtok 18. 3. večer o 17.00 hod. vás pozývame na sv. omšu, pri ktorej bude zároveň aj farská duchovná obnova pri príležitosti roka kňazov. Celebrovať ju bude vdp. Jozef Loziňák. Vo štvrtok sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer len o 17.00 hod.

  • 3. Slávnosť sv. Jozefa

V piatok 19. marca slávime slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže to nie je prikázaný sviatok, omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod. Zároveň vás pozývame na trojdňovú pobožnosť k sv. Jozefovi, ktorú sa budeme modliť po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. vo štvrtok pred sv. omšou, ktorá začína o 17.00 hod.

  • 3. Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

  • 4. Krížová cesta

V piatok sa krížovú cestu o 17.10 hod. budú modliť katechéti a učitelia a v nedeľu o 15.45 hod. sa deti našej farnosti.

  • 5. Zbierka pre potreby farnosti

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

  • 6. Večeradlo

V sobotu 20. marca sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. uskutoční Mariánske večeradlo.

  • 7. Kvetný víkend

V dňoch 26. - 28. 3. sa uskutoční v UPC v Mlynskej doline diecézne stretnutie mládeže. Celé stretnutie vyvrcholí na Kvetnú nedeľu sv. omšou v katedrále sv. Martina o 10.30 hod. Bližšie informácie sú na výveske alebo na internetovej stránke www.vikvetfest.sk

  • 8. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

Dnes pozývame záujemcov na zaujímavú výstavu do Esterházyho paláca na Nám. Ľ. Štúra 4, kde si v rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia môžu pozrieť diela slovenského výtvarného umenia z obdobia renesancie. Zraz je o 14.15. hod. pred Slovenskou národnou galériou.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál