Farské oznamy 21. marca

20.3.2010 Andrej Fordinál

  • 1. Liturgický kalendár

Štvrtok 25. 3. - ZVESTOVANIE PÁNA

  • 2. Veľkonočné spovedanie

Od stredy 24. marca spovedáme denne (okrem nedele) od 5.30 do 7.30 hod. a od 15.00 do 18.30 hod. Samozrejme podľa potreby aj dlhšie. V nedeľu budeme spovedať len dopoludnia medzi sv. omšami, kedy majú prednosť tí, ktorí inokedy nemôžu prísť (starí, chorí, matky s malými deťmi a pod.).

  • 3. Deň počatého dieťaťa

Vo štvrtok 25. marca si pripomenieme aj Deň počatého dieťaťa. Svoj postoj za ochranu každého človeka od počatia môžeme počas celého tohto týždňa vyjadriť nosením bielej stužky na odeve, ktoré sú pri novinách.

  • 4. Zbierka pre potreby farnosti

Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby farnosti. Vyzbieralo sa 2 441,16 €. Za Vaše milodary: Pán Boh zaplať !

  • 5. Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí a slávnostným vstupom, ktorý sa uskutoční pri každej sv. omši. Požehnané ratolesti nám budú v našich domovoch pripomínať Kristovo víťazstvo.

  • 6. Zmena času

Budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Nezabudnite si hodiny posunúť o jednu hodinu dopredu.

  • 7. Kvetný víkend

V dňoch 26. - 28. 3. sa uskutoční v UPC v Mlynskej doline diecézne stretnutie mládeže. Celé stretnutie vyvrcholí na Kvetnú nedeľu sv. omšou v katedrále sv. Martina o 10.30 hod. Bližšie informácie sú na výveske alebo na internetovej stránke www.vikvetfest.sk

  • 8. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

Dnes si môžu záujemcovia pozrieť videozáznam z púte blumentálcov do Svätej Zeme, ktorý premietne a so zážitkami sa podelí, náš bývalý kaplán Marián Bér.

Oznam pre deti a pre rodičov

Aj v tomto roku počas letných prázdnin pripravuje Charita Blumentál pre deti letný tábor. Uskutoční sa v termíne od 3. do 9. júla v horskom hoteli Paradise v Rajeckých Tepliciach. O podrobnostiach budeme včas informovať.

Oznam sociálnej poradne

Vo štvrtok 25. 3. a 1. 4. nebude z dôvodu čerpania dovolenky, poskytovať sociálna poradňa svoje služby. Za pochopenie ďakujeme.

  • 9. Modlitbový večer

Všetkých srdečne pozývame na modlitbový večer “Hľa, Baránok Boží” s bratmi sv. Jána Evanjelistu, ktorý sa uskutoční na slávnosť Zvestovania Pána, vo štvrtok 25. marca 2010 od 19:00 v kostole Sv. Rodiny v Bratislave Petržalke.

Tento evanjelizačný večer bude viesť brat John Paul Mary, ktorý bol pred vstupom do rehole známy ako Paddy Kelly z hudobnej skupiny Kelly Family. Bývalý spevák nenašiel naplnenie vo hviezdnej kariére, počas ktorej dosiahol všetko, o čom sa ľudia domnievajú, že im prinesie šťastie. Jeho duchovná prázdnota bola tak veľká, že sa ocitol na pokraji samovraždy. Až viera a postupné približovanie sa k Bohu mu prinieslo šťastie a lásku, po ktorej túžil.

Program večera bude obsahovať modlitbu ruženca, svedectvo brata John Paul Mary, svätú omšu a moderovanú adoráciu. Počas večera bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Celý večer bude sprevádzaný bratovými piesňami.

Ak si chcete prehĺbiť vieru, povzbudiť sa životným príbehom brata John Paul Mary, stretnúť sa s Ježišom v Božom Slove a v sviatostiach, alebo tiež ak vás poháňa zvedavosť - tešíme sa na Vás vo štvrtok 25. marca od 19:00 v kostole Sv. Rodiny v Bratislave Petržalke.

Dôležité:

Prosíme návštevníkov tohoto večera o rešpektovanie farskej svätej omše, ktorá bude vo zvyčajný čas o 18tej hodine. Preto prosíme o zaujatie miest v kostole až po tejto farskej sv. omši, na ktorej je očakávaný veľký počet farníkov. Ďakujeme za pochopenie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál