Farské oznamy 7. marca

6.3.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 8. 3. - VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU

  • 2. Kňazská rekolekcia

V pondelok 8. marca sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Jezuitov.

  • 3. Deň otvorených dverí

Vo štvrtok 11. 3. od 8.00 - 16.00 hod. sa uskutoční Deň otvorených dverí na našej Cirkevnej strednej odbornej škole elektrotechnickej. Všetci ste srdečne pozvaní.

  • 4. Krížová cesta

V piatok sa krížovú cestu o 17.10 hod. budú modliť birmovanci a v nedeľu o 15.45 hod. sa Béčkari.

  • 5. Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

  • 6. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na zaplatenie faktúr za opravu alarmu v kostole, nákup a montáž bezpečnostných dverí do sakristie.

  • 7. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 14. marca 2010 pozývame záujemcov na zaujímavú výstavu do Esterházyho paláca na Nám. Ľ. Štúra 4, kde si v rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia môžu pozrieť diela slovenského výtvarného umenia z obdobia renesancie. Zraz je o 14.15. hod. pred Slovenskou národnou galériou.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál