Farské oznamy 4. apríla

3.4.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva.

  • 2. Raduj sa, nebies Kráľovná

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána, modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

  • 3. Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok sväté omše, ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, budú tak ako v nedeľu, okrem sv. omše o 12.00 hod., ktorá nebude.

  • 4. Deviatník k Božiemu milosrdenstvu

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu sa budeme modliť počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod.

  • 5. Úmysly

V utorok 6. apríla od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na mesiac máj.

  • 6. Lectio Divina

V stredu, 7. apríla pokračujú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

  • 7. Upozornenie

Počas tohto týždňa bol uskutočnení telefónny podvod, pri ktorom bolo zneužité meno vdp. Herényiho, za účelom vymámenia finančnej hotovosti od staršej pani.

  • 8. Poďakovanie

Úprimné Pán Boh odplať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave veľkonočných sviatkov v našom kostole.

  • 9. Oznamy Charity Blumentál

Z dôvodu dlhodobejšej práceneschopnosti nášho aktivistu, nebude v utorok poskytovať svoje počítačové a internetové služby sociálna poradňa. Obnovenie včas oznámime. Tieto služby môžete naďalej využívať v stredu o vo štvrtok v obvyklom čase. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál