Farské oznamy 16. mája

16.5.2010 Andrej Fordinál

  • 1.
    Liturgický kalendár

Utorok 18. 5. - Sv. Jána I., pápeža a mučeníka

Štvrtok 20. 5. - Sv. Bernardína Sienského, kňaza

Piatok 21. 5. - Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov mučeníkov

Sobota 22. 5. - Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky

Nedeľa 23. 5. - NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

  • 2. Letné kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah letných kántrových dní je: Prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

  • 3. Novéna k Duchu Svätému

V rámci prípravy na bratislavské misie Vás srdečne pozývame na slávenie Turíčnej novény v bratislavských kostoloch. (v našom kostole - v utorok o 18.00 hod.). Podrobnejšie informácie nájdete na výveske, ako aj na webovej stránke bratislavských misií.

  • 4. Zbierka na katolícke masmédiá

Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

  • 5. Prvé sväté prijímanie

Slávnosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti bude vysluhovaná v dvoch termínoch v nedeľu 30. 5. a 13. 6. pri sv. omši o 10.30 hod.

  • 6. Deň rodiny

Pro-rodinné, detské a mládežnícke združenia, pripravili opäť po roku Deň rodiny, ktorý sa uskutoční dnes 16. 5. od 14.00 do 18.00 hod na Hlavnom námestí v Bratislave. Organizátori chcú týmto podujatím jednak vzdať úctu rodine, ako aj ukázať spoločnosti dôležitosť dobre fungujúcej rodiny a zviditeľniť hodnoty, ktoré zdravá rodina reprezentuje. Podujatie bude sprevádzať program, o ktorom sa bližšie dočítate na výveske kostola.

  • 7. Oznam Charity Blumentál

Letný detský tábor

Vyplnené prihlášky do letného tábora treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do pondelka 17. mája.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál