Farské oznamy 9. mája

8.5.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Streda 12. 5. - Sv. Nerea a Achila, mučeníkov

Sv. Pankráca, mučeníka

Štvrtok 13. 5. - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Piatok 14. 5. - SV. MATEJA, APOŠTOLA

  • 2. Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda budúceho týždňa sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V utorok pri sv. omšiach o 6,30 a 16,30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

  • 3. Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 13. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5,45, 6,30, 9,00 a 10,30 a večer o 16,30,18,00 a 19,00 h. Taktiež sv. omše v stredu o 16,30 a 18,00 h. budú z nasledujúcej slávnosti.

  • 4. Novéna k Duchu Svätému

V piatok 14. mája sa začína Novéna k Duchu Svätému. V rámci prípravy na bratislavské misie Vás srdečne pozývame na slávenie Turíčnej novény v bratislavských kostoloch. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske, ako aj na webovej stránke bratislavských misií.

  • 5. Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu, pri príležitosti osláv 44. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov, sa uskutočni zbierka na katolícke masmédiá. K tomuto dňu bolo vydané Vyhlásenie KBS k TV LUX, ktoré si môžete prečítať na výveske.

  • 6. Deň rodiny

Pro-rodinné, detské a mládežnícke združenia, pripravili opäť po roku Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v nedeľu 16.mája od 14.00 do 18.00 hod na Hlavnom námestí v Bratislave. Organizátori chcú týmto podujatím jednak vzdať úctu rodine, ako aj ukázať spoločnosti dôležitosť dobre fungujúcej rodiny a zviditeľniť hodnoty, ktoré zdravá rodina reprezentuje. Podujatie bude sprevádzať program, o ktorom sa bližšie dočítate na výveske kostola.

  • 7. Oznam Charity Blumentál

Oznamy pre rodičov

Ako sme už informovali, na sobotu 15. mája sa pripravuje zájazd rodičov s deťmi do Topoľčianok. Prihlásiť sa môžete v sociálnej poradni charity v utorok od 16.30 - 19.oo, v stredu a vo štvrtok od 17.30 - 19.oo. Poplatok je 4,- € za dospelých a 2,- € za dieťa. Pri prihlasovaní dostanete aj podrobnú písomnú informáciu.

Letný detský tábor

V čakárni kancelárie farského úradu sú k dispozícii prihlášky do letného tábora, ktorú si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 17. mája.

  • 8. Časopis Blumentál

Odporúčame vám nové číslo časopisu Blumentál, v ktorom je rozhovor s vdp. Jánom Hallonom. Časopis je k dispozícii vzadu v kostole. V elektronickej podobe ho nájdete aj na našej webovej stránke www.blumental.sk, kde sú aj aktuálne farské oznamy.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál