Farské oznamy 1. augusta 2010

31.7.2010

  • 1. Liturgický kalendár

Streda 4. 8. - Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spom.

Štvrtok 5. 8. - Výročie posviacky Hl. mariánskej baziliky v Ríme

Piatok 6. 8. - Sviatok Premenenia Pána

  • 2. Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly (intencie) na mesiac september sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v pondelok 2. 8. od 16.00 h. Zároveň oznamujeme v snahe predchádzať zbytočným zmätkom, že dopisovať priebežne omšové úmysly v sakristii sú oprávnení iba správca farnosti a dp. kapláni.

  • 3. Porciunkulové odpustky

V pondelok 2. augusta možno vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly”. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva) a vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

  • 4. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 5. augusta je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

  • 5. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 6. augusta je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

  • 6. Oznamy Charity Blumentál

  • CD s fotkami z detského letného tábora, organizovaného Charitou Blumentál, si môžu rodičia  vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu v úradných hodinách.

  • Knižnica sv. Kataríny bude počas mesiaca august zatvorená.  Našich čitateľov opäť radi privítame  v septembri.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál