Farské oznamy 25. júla 2010

25.7.2010 Branislav Čaniga
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 26. 7. - Sv. Joachima a Annu, rodičov Panny Márie, spom.

Utorok 27. 7. - Sv. Gorazda a spoločníkov, spom.

Štvrtok 29. 7. - Sv. Marty, spom.

Piatok 30. 7. - Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, ľ. spom.

Sobota 31. 7. - Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spom.

  • 2. Spomienka na sv. Gorazda

Srdečne Vás pozývame na aktivitu Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku XVIII. spomienku na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční 27.júla 2010 o 18.00 v Kostole sv. Vincenta de Paul (Bratislava - Ružinov, Tomášikova 8). Po slávnostnej svätej omši, ktorú celebruje Mons. Anton Adamkovič, dekan, nasleduje v sále Vincentínum umelecký program Divadla pod kostolom K pocte svätého Gorazda.

  • 3. Púť k blahoslavenej sestre Zdenke

Pri príležitosti 55. výročia úmrtia bl. sestry Zdenky Schelingovej bude apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana slúžiť slávnostnú pútnickú sv. omšu v  piatok 30. júla o 16.00 h. v Podunajských Biskupiciach.

  • 4. Príprava na jubileum Matky Terezy

Pozývame vás na modlitbové stretnutie so sestrami Matky Terezy v našom chráme v piatok 30. júla po skončení sv. omše o 16.30 h. pri príležitosti prípravy na nedožité 100. výročie narodenia zakladateľky ich rehole.

  • 5. Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: V letnom tábore našli vedúci pri odchode zabudnutý sušič na vlasy. Rodičia si ho môžu vyzdvihnúť vo farskej kancelárii v úradných hodinách.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál