Farské oznamy 3. júla 2010

3.7.2010 Branislav Čaniga
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 5.7. - SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Utorok 6. 7. - Sv. Márie Goretti, panny a mučenice

Streda 7. 7. - Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza

Piatok 9. 7. - Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

  • 2. Sviatok sv. Cyrila a Metoda

V pondelok 5. 7. na sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše o 6.00, 7.30, 9.00 , 16.30 a 18.00 h.

  • 3. Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly (intencie) na mesiac august sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v utorok 6. 7. o 16.00 h.

  • 4. Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 6. 7. do 31. 8. budú sv. omše vo všedné dni o 18.00 h. zrušené.

  • 5. CD - fotografie birmovancov

Birmovanci, ktorí si objednali CD s fotografiami, si ich môžu vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu v úradných hodinách.

  • 8. Zbierka

Na sviatok sv. Petra a Pavla sa konala zbierka „Obulus - halier sv. Petra” na pomoc aktivitám Svätého Otca. Na tento účel ste prispeli sumou 1.380,94 €. Za Vaše milodary úprimné „Pán Boh odmeň!”


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál