Farské oznamy 15. augusta 2010

14.8.2010 Branislav Čaniga
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 16. 8. - Sv. Štefan Uhorský, ľ. spom.

Štvrtok 19. 8. - Sv. Ján Eudes, kňaz, ľ. spom.

Piatok 20. 8. - Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi, spom.

Sobota 21. 8. - Sv. Pius X., pápež, spom.

  • 2. Nanebovzatie Panny Márie

Dnes slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Táto slávnosť je zároveň aj patrocíniom nášho chrámu, keď máme možnosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Pri príležitosti titulu nášho chrámu sa dnes po sv. omšiach koná hodová ofera. Za vaše milodary vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

  • 3. Pohreb

Dňa 11. augusta odišla do večnosti vo veku 86 rokov bývalá organistka našej farnosti pani Mária Ivanová. Zádušná svätá omša za zosnulú bude v našom kostole Blumentál v piatok 20. augusta o 10.00 h. Posledná rozlúčka bude závŕšená v Krematóriu o 11.45 h.

  • 4. Oznamy Charity Blumentál

  • Oznam   pre deti a rodičov : Ako sme už informovali, na piatok 27. augusta 2010 pripravujeme pre deti, ktoré sa zúčastnili letného tábora v Rajeckých Tepliciach, celodenný autobusový výlet na Červený Kameň. Nakoľko nie všetky deti, ktoré boli v tábore sa môžu výletu v tomto termíne zúčastniť, zostali ešte voľné miesta. Prihlásiť sa preto môžu aj ďalšie deti, príp. aj rodičia. Poplatok pre deti je 3 eurá, pre dospelých 5 eur, v tom je zahrnuté vstupné do zámku. Prihlásiť sa treba osobne v kancelárii Charity na Vazovovej 8 a to v termíne od pondelka 16. 8. do piatka 20. 8, v čase od 17. do 18. hod. Pri prihlasovaní dostanete podrobnú písomnú informáciu, vrátane programu.

  • Oznam pre seniorov: Na sobotu 4. septembra 2010 pripravuje charita pre dôchodcov púť do Šaštína. Prihlásiť sa treba v kancelárii Charity na Vazovovej 8 a to v pondelok 16. augusta od 9.oo - 11.oo h. Pri prihlasovaní taktiež dostanete podrobnú písomnú informáciu. Poplatok je 2 eurá.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál