Farské oznamy 22. augusta 2010

22.8.2010 Branislav Čaniga
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 23. 8. - Sv. Ruženy Limskej, ľ. spom.

Utorok, 24. 8. - Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Piatok 27. 8. - Sv. Moniky, spom.

Sobota 28. 8. - Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

  • 2. Upozornenie

Na základe informácií, ktoré sme dostali v tomto týždni od niektorých farníkov, upozorňujeme členov našej farnosti, najmä seniorov, na muža, ktorý sa predstavuje ako p. Božik. Tvrdí o sebe, že bol dlhoročným miništrantom v Blumentáli, hoci si na osobu tohto mena nikto nepamätá. Vystupuje ako osoba , údajne poverená či už niektorým zo súčasných alebo bývalých kňazov našej farnosti, v mene ktorých si má vypožičať peniaze pre farnosť. Ide o zrejmú snahu zneužiť vašu dobromyseľnosť a podvodne od vás vylákať peniaze. Preto vás žiadame, ak by ste boli oslovení týmto človekom, aby ste kontaktovali políciu a žiadne peniaze mu nedávali.

  • 3. Oznamy Charity Blumentál

  • Oznam   pre deti a rodičov : Na celodenný autobusový výlet na Červený Kameň, pripravovaný pre deti na piatok 27. augusta 2010 je ešte niekoľko voľných miest, preto sa ešte môžu prihlásiť ďalšie deti, prípadne aj s rodičmi. Poplatok pre deti je 3 eurá, pre dospelých 5 eur, v tom je zahrnuté vstupné do zámku. Prihlásiť sa treba do stredy 25. augusta, stačí telefonicky, prípadne sms-kou na č. telefónu 0908181472. Číslo nájdete aj vo výveske charity v predsieni kostola. Poplatok stačí uhradiť pri autobuse. Odchod autobusu je o 9.oo hod. z Blumentálskej ulice.

  • Oznam pre seniorov: Ako sme už informovali na sobotu 4. septembra 2010 pripravuje charita pre dôchodcov púť do Šaštína. Nakoľko je ešte niekoľko voľných miest, možno sa prihlásiť v kancelárii Charity na Vazovovej 8 a to v pondelok 23. augusta. Od 9.oo - 11.oo hod. Pri prihlasovaní taktiež dostanete podrobnú písomnú informáciu. Poplatok je 2 eurá.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál