Farské oznamy 12. septembra 2010

12.9.2010 Branislav Čaniga
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 13. 9. - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Utorok 14. 9. - sviatok Povýšenia Svätého Kríža

Streda 15. 9. - slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Štvrtok 16. 9. - sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, sp.

Piatok 17. 9. - sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

  • 2. Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

V stredu 15. 9. 2010 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska sv. omše v našom kostole budú: dopoludnia o 6.00, 7.30, 9.00 a 10.30 hod. a popoludní o 16.30 a 18.00 hod.

  • 3. Jesenné kántrové dni

V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

  • 4. Mládežnícke sv. omše

Od 7. septembra začali po prázdninovej prestávke mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod.

  • 5. Detské sv. omše

Od dnešnej nedele (12. 9. 2010) budú nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (detské sv. omše).

  • 6. Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

  • 7. Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

  • 8. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na čiastočnú výmenu okien na budove fary na miestach, kde je to pred príchodom zimy najviac potrebné.

  • 9. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8: Po prázdninovej prestávke budú opäť pokračovať stretnutia v blumentálskom klube. V nedeľu 19. septembra 2010 vás pozývame na besedu s kňazmi našej farnosti. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 do 16.30 h.

  • 10. Púť do Mariazellu

V sobotu 2. októbra sa uskutoční púť do Mariazellu. Odchod je ráno o 6,00 hod od kostola Blumentál. Poplatok je 17,- EUR.

Záujemci sa môžu prihlásiť u pani Violy Tóthovej na tel. čísle 44 44 17 79 (volať v popoludňajších resp. večerných hodinách).

Leták s potrebnými údajmi nájdete aj vo výveske.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál