Farské oznamy 19. septembra 2010

19.9.2010 Branislav Čaniga
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 20. 9. - sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spom.

Utorok 21. 9. - sviatok sv. Matúša, evanjelistu

Štvrtok 23. 9. - sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spom.

  • 2. Zbierka pre kostolné potreby

Dnes sa po sv. omšiach koná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na čiastočnú výmenu okien na budove fary na miestach, kde je to pred príchodom zimy najviac potrebné.

  • 3. Mládežnícke sv. omše

Od 7. septembra začali po prázdninovej prestávke mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod.

  • 4. Detské sv. omše

Od 12. 9. 2010 sa konajú nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (detské sv. omše).

  • 5. Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

  • 6. Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

  • 7. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8: Po prázdninovej prestávke opäť pokračujú stretnutia v blumentálskom klube. Dnes 19. septembra 2010 vás pozývame na besedu s kňazmi našej farnosti. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 do 16.30 h.

Oznam pre dôchodcov: Na sobotu 9. októbra 2010 pripravuje Charita Blumentál púť do Hronského Beňadiku spojenú s návštevou unikátnej kultúrnej pamiatky - kamenných obydlí v Brhlovciach. O termíne prihlasovania ako aj ďalšie bližšie informácie včas oznámime.

Oznam pre rodičov: Na sobotu 25. septembra 2010 pripravuje Charita Blumentál už tradičnú burzu detského a materského oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske Charity v predsieni kostola a tiež na internetovej stránke charity.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál