Farské oznamy 26. septembra 2010

26.9.2010 Branislav Čaniga

  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 27. 9. - sv. Vincenta de Paul, kňaza, spom.

Utorok 28. 9. - sv. Václava, mučeníka, ľ. spom.

Streda 29. 9. - sviatok sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela

Štvrtok 30. 9. - sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok 1. 10. - sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

Sobota 2. 10. - spomienka na Sv. anjelov strážcov

  • 2. Zbierka na účely kostola a farnosti

Pri pravidelnej zbierky na účely nášho kostola a farnosti ste prispeli sumou 3.021,85. Za vaše milodary, ktoré budú použité na čiastočnú výmenu okien na budove fary, vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

  • 3. Prvopiatkový týždeň

Na Prvý piatok v mesiaci 1. 10. budeme spovedať ako obvykle.

Na Prvú sobotu 2. 10. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • 4. Októbrová ružencová pobožnosť

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa posv. ruženec budeme modliť s kňazom vo všedné dni ráno po skončení sv. omše o 6.30 hod., a večer po sv. omši o 16.30 hod. a v sobotu o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

  • 5. Akcia Boj proti hladu

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa naša farnosť zapojí do celoslovenskej zbierky BOJ PROTI HLADU na pomoc hladujúcim na Haiti. Zbierka bude v našom kostole v  nedeľu 3.októbra, kedy si po sv. omšiach pred kostolom môžete za dobrovoľný príspevok kúpiť medovníkové srdiečko.

  • 6. Príprava na sviatosti

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých a pírpavu na birmovku pre žiakov 9. roč. ZŠ a starších. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, resp. svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín najneskôr do 13. októbra.

  • 7. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8: V rámci klubových stretnutí pozývame záujemcov v nedeľu 3. októbra 2010 do katedrálneho Dómu sv. Martina, kde bude vystavená zrenovovaná a pozlátená replika uhorskej koruny, dočasne zložená z vrcholu chrámovej veže. Súčasťou výstavy je aj expozícia dokumentov nájdených v korune. Zraz je pred Dómom o 14.15 hod.

Oznam pre dôchodcov: Ako sme už predbežne informovali, Charita Blumentál pripravuje na sobotu 9. októbra 2010 púť do Hronského Beňadiku spojenú s návštevou unikátnej kultúrnej pamiatky - kamenných obydlí v Brhlovciach. Prihlásiť sa treba v sociálnej poradni charity v pondelok 27. septembra od 9.oo - 11.oo hod., poplatok je 6 eur. Pri platení dostanete podrobnú písomnú informáciu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál