Farské oznamy 12. decembra 2010

12.12.2010 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok 13. 12. - sv. Lucie, panny a mučenice, spom.

Utorok 14. 12. - sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

  • Koncert

Srdečne vás pozývame do nášho chrámu na adventný koncert Magnificat dnes o 15.00 hod. Vystúpia Spevácky zbor Technik, Kresťanský komorný orchester ZoE a Jana Melišková (soprán).

  • Vianočné spovedanie

Od 17. decembra 2010 začíname spovedať pred vianočnými sviatkami. Vo všedné dni od 6.30 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie a v nedeľu dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod.

  • Jasličková pobožnosť a Dobrá novina

Nácvik detí, ktoré pôjdu koledovať, bude v sobotu 18.12 o 14,30 hod na fare. Deti, ktoré budú hrať jasličkovú scénku, sa stretajú v sobotu 18.12 o 15,30 hod v kostole.

  • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

  • CD Tiramisu

Gospelová skupina Tiramisu z farnosti Bratislava - Lamač vydala svoje nové CD. Kto by mal záujem, môže si ho zakúpiť v našej sakristii. (Cena: 7 €/ks).


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál