Farské oznamy 19. decembra 2010

19.12.2010 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Sobota 25. 12. - slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

Nedeľa 26. 12. - sviatok Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 • Vianočná spoveď

Dnes spovedáme od 7.00 do 12.30 hod. Cez týždeň budeme spovedať od 5.30 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie. Na Štedrý deň spovedáme pri ranných sv. omšiach.

 • Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo bude k dispozícii v krstnej kaplnke od stredy 22. 12. po sv. omši o 16.30 hod. do 16.00 hod. Štedrého dňa.

 • Štedrý deň

Na Štedrý deň budú sv. omše v našom kostole o 5.45, 6.30 a 16.00 hod. Pri sv. omši z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod. požehnáme symboly Vianoc - jasličky. Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

 • Vianočné sviatky

Na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra a taktiež 26.decembra budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku.

    • Jasličková pobožnosť

Nácvik detí na jasličkovú scénku bude vo štvrtok 23.12 o 15.00 hod. v kostole.

Jasličková pobožnosť bude v nedeľu 26.decembra popoludní o 15.30 hod. Pozývame všetky deti spolu s rodičmi.

 • Farská vianočná ofera

Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Božieho Narodenia bude vianočná farská ofera. Vopred vám ďakujeme za Vaše milodary.

 • Dobrá novina

Budúcu nedeľu 26.12. sa po sv. omši, ktorá je o 10.30,  predstavia koledníci so svojím programom. Záujemci, ktorí by chceli koledníkov prijať doma,  môžu sa  zapísať na zoznam v kostole pri časopisoch. Koledovať po domoch sa bude 27. a 28. decembra.

 • Obnova manželských sľubov

Budúcu nedeľu 26. decembra 2010 na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri každej sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby. Pri tejto obnove je potrebné, aby boli spoločne prítomní obaja manželia.

 • Poďakovanie

Chceme poďakovať Ružencovému spolku za vianočný finančný dar 150 € pre našu farnosť. Vrelé poďakovanie patrí aj p. Prokešovej za prípravu adventného venca a vianočnej výzdoby a  p. Vitekovej za prekrásne vyšívané oltárne plachty s vianočnou symbolikou a sadu oltárnych plachiet na bočné oltáre.

 • Farská knižnica

Farská knižnica sv. Kataríny oznamuje svojim čitateľom, že od 20. decembra 2010 do 10. januára 2011 bude mať vianočné prázdniny.

Tešíme sa na vás opäť v Novom roku.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál